Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 29 czerwca

   Świętych Apostołów Piotra i Pawła

   Uroczystość


   WIECZORNA MSZA WIGILIJNA

   PIERWSZE CZYTANIE

   Piotr uzdrawia chromego od urodzenia

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 3,1-10

   Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra, i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę.

   Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy mu się, powiedzieli: „Spójrz na nas”. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny.

   Piotr powiedział: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!”

   I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga.

   A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 19,2-3.4-5

   Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

   Niebiosa głoszą chwałę Boga,
   dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
   Dzień opowiada dniowi,
   noc nocy przekazuje wiadomość.

   Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
   których by dźwięku nie usłyszano:
   Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
   ich słowa aż po krańce świata.

   DRUGIE CZYTANIE

   Paweł powołany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

   Ga 1,11-20

   Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.

   Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy Apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku.

   Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 21,17d

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Panie, Ty wiesz wszystko,
   Ty wiesz, że Ciebie miłuję.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Jezus powierza Piotrowi władzę pasterską

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 21,15-19

   Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra:

   „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”

   Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”.

   I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”

   Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.

   Rzekł do niego: „Paś owce moje”.

   Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”

   Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.

   Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga.

   A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”

   Oto słowo Pańskie.

   MSZA W DZIEŃ

   PIERWSZE CZYTANIE

   Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 12,1-11

   W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi.

   Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga.

   W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia.

   Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: „Wstań szybko!” Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany.

   „Przepasz się i włóż sandały!” - powiedział mu anioł.

   A gdy to zrobił, rzekł do niego: „Narzuć płaszcz i chodź za mną!”

   Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego.

   Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: „Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9

   Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

   Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
   Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
   Dusza moja chlubi się Panem,
   niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

   Wysławiajcie razem ze mną Pana,
   wspólnie wywyższajmy Jego imię.
   Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
   i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

   Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
   oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
   Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał,
   i uwolnił od wszelkiego ucisku.

   Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
   aby ich ocalić.
   Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
   szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

   DRUGIE CZYTANIE

   Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę

   Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

   2 Tm 4,6-9.17-1

   Najmilszy:

   Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim którzy umiłowali pojawienie się Jego.

   Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 16,18

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Ty jesteś Piotr-Opoka,
   i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
   a bramy piekielne go nie przemogą.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 16,13-19

   Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

   A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

   Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.

   Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

   Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...