Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • Sobota po uroczystości Najśw. Serca Pana Jezusa

   Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

   Wspomnienie obowiązkowe


   PIERWSZE CZYTANIE

   Ogromnie się weselę w Panu

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 61,9-11

   Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana.

   Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   1 Sm 2,1.4-5,6-7.8abcd

   Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.

   Raduje się me serce w Panu,
   moc moja dzięki Panu się wznosi,
   rozwarły się me usta na wrogów moich,
   gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.

   Łuk mocarzy się łamie,
   a słabi przepasują się mocą.
   Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają,
   niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.

   To Pan daje śmierć i życie,
   w grób wtrąca i zeń wywodzi.
   Pan uboży i wzbogaca,
   poniża i wywyższa.

   Z pyłu podnosi biedaka,
   z barłogu dźwiga nędzarza,
   by go wśród możnych posadzić,
   by dać mu stolicę chwały.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. Łk 2,19

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
   zachowałaś słowa Boże
   i rozważałaś je w sercu swoim.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Maryja wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,41-51

   Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.

   Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.

   Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

   Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.

   Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

   Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.

   A Matka Jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...