Obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów mechanicznych

Obrzęd błogosławieństwa może być sprawowany bezpośrednio po zakończeniu Mszy świętej, nieszporów albo w związku z liturgią słowa Bożego. Szafarzem może być kapłan lub diakon.

Panie Jezu, Ty poleciłeś naśladować Samarytanina, który ratował poranionego,
- spraw, aby wszyscy podróżujący spieszyli swoim bliźnim z ofiarną pomocą w trudnościach i nieszczęśliwych wypadkach.
Panie Jezu, Ty przez usta swojego Apostoła wzywasz wszystkich ludzi, aby „rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie”,
- zachowaj wszystkich kierowców od grzechu nietrzeźwości, który prowadzi do nieszczęść i śmierci na drogach.

Panie Jezu, Ty nas jako dzieci oddałeś w opiekę swojej Matce,
- za Jej wstawiennictwem prowadź nas bezpiecznymi drogami, abyśmy kiedyś mogli Cię oglądać i radować się zawsze z Tobą.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Kapłan lub diakon rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa:

Boże, Ty mocą swojego Słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełami ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi.
Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojazdami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi.
Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Albo:

Boże nieskończonego miłosierdzia i niezmierzonego majestatu, żadna przestrzeń ani odstęp czasów nie oddala Ciebie od tych, którymi się opiekujesz.
Przybądź na pomoc swoim sługom, którzy dla dobra własnego i swoich bliskich posługiwać się będą tymi pojazdami. Bądź im przewodnikiem i opiekunem, niechaj nie szkodzą im przeciwności i nie zrażają ich trudy. Obdarz ich zdrowiem i roztropnością, aby dzięki opiece Twojej prawicy szczęśliwie osiągnęli cel swoich szlachetnych pragnień. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Po modlitwie błogosławieństwa szafarz przechodząc wzdłuż szpaleru pojazdów kropi wodą święconą osoby i pojazdy podczas odpowiedniego śpiewu, np. Błogosław, Panie, nas lub Pod Twą obronę.

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

Szafarz kończy obrzęd mówiąc:

Niech Pan kieruje waszymi podróżami, abyście żyli w pokoju i doszli do życia wiecznego.

Wszyscy: Amen.

Następnie dodaje (czyniąc znak krzyża nad zgromadzonymi):

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

Wszyscy: Amen.

Obrzęd można zakończyć odpowiednim śpiewem, np. „My chcemy Boga”.

Więcej na następnej stronie
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...