Rozumienie Eucharystii przez wybrane Kościoły chrześcijańskie

Kościół katolicki Kościół prawosławny Kościół ewangelicko-augsburski Kościół ewangelicko-reformowany

Kościół katolicki. Eucharystia

Eucharystia jest centrum sakramentalnego życia Kościoła. W niej najpełniej obecny jest Chrystus w swej paschalnej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania, ona jest najwyraźniejszym znakiem Kościoła jako wspólnoty wyznawców Chrystusa - w pokoju, miłości i jedności - i najskuteczniej wspólnotę tę tworzy.

Sprawuje Eucharystię i przewodniczy eucharystycznemu zgromadzeniu ten, kto jest zwierzchnikiem wspólnoty kościelnej: biskup, a z jego polecenia - prezbiter.

Eucharystia jest pamiątką i uobecnieniem paschalnej tajemnicy Chrystusa: Jego śmierci i zmartwychwstania, jakiego dostąpił w konsekwencji swego posłuszeństwa Ojcu aż do śmierci (por. Flp 2,5-11). Jest tym samym - podobnie jak Pascha żydowska - świętowaniem naszego zbawienia - wyzwolenia z niewoli grzechu, śmierci i szatana. Jest dziękczynieniem za to zbawienie dokonane w Chrystusie, jak wskazuje sama nazwa Eucharystii (eucharistein - po grecku znaczy „składać dzięki").

Eucharystia jest ofiarą. Daje w niej Jezus swoje Ciało wydane i przelaną za grzechy Krew. Nie jest jednak inną ofiarą niż ofiara złożona przez Niego na Krzyżu. To tamtą, jedyną ofiarę - upamiętnianą i uobecnianą dla nas w Eucharystii - głosimy i za nią składamy Bogu dziękczynienie. Zbawczej mocy tamtej, jedynej ofiary Chrystusa, złożonej na krzyżu, dostępujemy w Eucharystii.

Eucharystia jest wieczerzą: pod postaciami chleba i wina karmi nas Chrystus swoim Ciałem i Krwią. Ciałem, wydanym na krzyżu na śmierć, krwią przelaną za nasze grzechy. Daje nam w ten sposób udział w swojej śmierci - posłuszeństwie Ojcu do końca i w swoim zmartwychwstaniu - życiu w chwale Ojca. Jest to wieczerza braterska, wyrażająca i tworząca to, co jest owocem śmierci i zmartwychwstania Jezusa, mianowicie jedność i miłość tych, którzy biorą z tego samego chleba (por. 1 Kor 10,17).

Uobecnienie śmierci i zmartwychwstania Jezusa w liturgii eucharystycznej, aktualny udział w owocach misterium paschalnego wiąże się z pełną rzeczywistością obecności Jego Ciała i Krwi pod postaciami chleba i wina. Mocą wzywanego Ducha Świętego, przez powtarzane w modlitwie eucharystycznej słowa ustanowienia Eucharystii, chleb i wino zostają przemienione w Ciało i Krew Jezusa. Substancja (to, co stanowi istotę) chleba i wina przemienia się w Ciało i Krew Pańską tak, że Ciało i Krew Pańska obecne są prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie pod postaciami chleba i wina. Tę przemianę nazywa się przeistoczeniem (transsubstantiatio).
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Lipiec 2024
N P W Ś C P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...