Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 18.X.2009 r.

Misją Kościoła jest „zarażenie” nadzieją wszystkich ludów. Dlatego Chrystus powołuje, usprawiedliwia, uświęca i posyła swych uczniów, by głosili Królestwo Boże, aby wszystkie narody stały się Ludem Bożym.

I w jego świetle będą chodziły narody (Ap 21, 24)


W tę niedzielę poświęconej misjom, zwracam się przede wszystkim do was, Bracia w posłudze biskupiej i kapłańskiej, a potem także do was, bracia i siostry Ludu Bożego, by zaprosić każdego do ożywienia w sobie świadomości nakazu misyjnego Chrystusa by czynić uczniów ze wszystkich narodów (Mt 28, 19) idąc śladami św. Pawła, Apostoła Narodów.

I w jego świetle będą chodziły narody (Ap 21, 24)

Celem misji Kościoła jest rzeczywiście oświecanie światłem Ewangelii, wszystkich narodów na ich historycznej drodze ku Bogu, aby w Nim miały, swoje pełne urzeczywistnienie i wypełnienie. Powinniśmy odczuwać głębokie pragnienie i pasję by oświecać wszystkie te Ludy Światłem Chrystusa, które jaśnieje na twarzy Kościoła, aby wszyscy zgromadzili się w jedynej rodzinie ludzkiej, pod ojcostwem kochającego Boga.

To w tej perspektywie , uczniowie Chrystusa, rozproszeni po całym świecie, pracują, ciężko pracują, i uginają się (jęczą) pod ciężarem trudów oddając swoje życie. Potwierdzam z mocą ponownie wszystko to, co było powiedziane kilkakrotnie przez moich Czcigodnych Poprzedników: Kościół nie działa po to, by rozciągać swoją władzę, albo by potwierdzać swoje panowanie nad innymi, ale, by nieść wszystkim Chrystusa, Zbawienie świata. My nie żądamy niczego innego, jak tego by służyć całej ludzkości, a szczególnie tym, którzy cierpią najbardziej, którzy są najbardziej marginalizowani, ponieważ wierzymy, że głoszenie Ewangelii ludziom naszych czasów… należy uważać bez wątpienia za służbę świadczoną nie tylko społeczności chrześcijan, ale także całej ludzkości (Evangelii nuntiandi, 1), której „ nieobce są wspaniałe osiągnięcia, ale która, jak się wydaje, zatraciła sens spraw ostatecznych i samego istnienia (Redemptoris missio, 2).

1. Wszystkie narody wezwane są do zbawienia

Cała ludzkość w rzeczywistości ma radykalne powołanie by powrócić do swojego źródła, którym jest Bóg, tylko w Którym znajdzie ona swoje wypełnienie przez odnowienie wszystkich rzeczy w Chrystusie. Rozproszenie, różnorodność, konflikt, nieprzyjaźń, będą złagodzone przez Krew Krzyża, i doprowadzone do jedności.

Nowy początek już zaczął się wraz ze Zmartwychwstaniem i Wywyższeniem Chrystusa, który przyciąga wszystkie rzeczy ku siebie, odnawia je i sprawia, że mają udział w radości wiecznej Boga. Przyszłość nowego stworzenia rozbłyska już w naszym świecie, i zapala, mimo sprzeczności i cierpień, nadzieję życia nowego. Misja Kościoła polega na tym by „zarazić” (napełnić) nadzieją wszystkie narody. Stąd, Chrystus powołuje, usprawiedliwia, uświęca i posyła swoich uczniów, by obwieszczać królestwo Boże, aby wszystkie Narody stawały się Ludem Bożym. Tylko w tej misji, zrozumiana staje się prawdziwa i autentyczna droga historyczna ludzkości. Misja powszechna powinna stawać się trwałą podwaliną życia Kościoła. Głoszenie Ewangelii musi być dla nas, jak to było już dla Apostoła Pawła, zobowiązaniem, które nie może być odkładane, ale jest na pierwszym miejscu.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Wrzesień 2022
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama