Msza Wieczerzy Pańskiej - komentarze liturgiczne

Wprowadzenie do liturgii

Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Dzisiejsza Eucharystia przypomina nam i uobecnia ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany, umiłowawszy swoich na świecie do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i swoją krew, dał je apostołom, aby spożywali a ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby nieustannie składali tę ofiarę na jego pamiątkę. To dzień sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, za które dziś szczególnie winniśmy Bogu dziękować.
W duchu pokory przeprośmy więc miłosiernego Boga za wszystkie słabości, za brak wdzięczności za dar Eucharystii i przeżywanie jej bez właściwego przygotowania.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Liturgia dzisiejszego wieczoru obok tajemnicy kapłaństwa i Eucharystii kieruje naszą uwagę na przykazanie miłości, który Chrystus przekazał uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy. Sam Zbawiciel da nam przykład tej miłości umywając nogi Apostołom, zaś najpełniej objawi nam ją oddając swoje życie w Paschalnej Ofierze.
Przyjmijmy z wiarą słowo Boże, które przynagla nas do świadectwa miłości. Niech jego moc uzdalnia nas służenia braciom.

Modlitwa powszechna

Przez Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana Nowego Przymierza, niech wzniesie się nasza ufna modlitwa do Boga, naszego Ojca. Prośmy Go pokornie.


  1. Za święty Kościół powszechny, aby wytrwale dawał wobec świata czytelne świadectwo miłości Chrystusa.
    Ciebie prosimy …
  2. Za Ojca Świętego Franciszka, aby pełen mocy Ducha Świętego przewodził Kościołowi w miłości.
  3. Za naszego Biskupa N., wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby będąc wiernymi szafarzami Bożych tajemnic prowadzili powierzony sobie lud drogami zbawienia.
  4. Za wszystkich odczuwających w swym sercu głos powołania kapłańskiego, aby szczerze i z gorliwością odpowiedzieli na Boże wezwanie.
  5. Za zmarłych, aby odkupieni przez Chrystusa, mogli dostąpić udziału w wiecznej Uczcie zbawionych.
  6. Za nasze święte zgromadzenie, abyśmy przez czyny miłości na co dzień świadczyli wobec bliźnich, jesteśmy uczniami Chrystusa.

 

 

Boże, Ojcze wszelkiego miłosierdzia, który w swoim Synu Jezusie Chrystusie najpełniej ukazałeś nam swoją miłość i nie przestajesz troszczyć się o wszystkie swoje dzieci, przyjmij z upodobaniem nasze modlitwy i wspomóż nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana, naszego.

Przed prefacją

Uwielbiajmy Boga i składajmy mu pełne radości dziękczynienie za święte sakramenty Eucharystii i kapłaństwa, przez która wprowadza nas zbawczy dialog miłości.

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji

W uroczystej procesji przeniesiemy teraz Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji, gdzie rozważając tajemnicę miłości Chrystusa ukrytą w Eucharystii, dziękować Mu będziemy za ten wielki dar, jakim uczynił dla nas samego siebie.


 

 

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Czerwiec 2024
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...