Wniebowzięcie NMP

Maryja wniebowzięta wzorem odkupionego człowieka. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Gromadzimy się dzisiaj, by spojrzeć w niebo, gdzie wstąpił Zmartwychwstały Pan, w niebo, gdzie została wzięta Maryja. My, jako pielgrzymujący lud Boży, jako ci, co oczekują zbawienia, patrzymy na Maryję, która już osiągnęła chwałę nieba. Posilamy się Chlebem życia, aby nie ustać w drodze i nie zagubić tęsknoty za tym szczęściem, które nas czeka.

Nie zawsze patrzymy w niebo, grzech odwraca nas od Boga i od nadziei osiągnięcia zbawienia. Prośmy więc Boga, by oczyścił nasze serca i przygotował je na przedsmak chwały, która staje się naszym udziałem w czasie każdej Eucharystii.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Maryja pierwsza doznała skutków zmartwychwstania Chrystusa, została wzięta do nieba - osiągnęła cel, do którego my dążymy. Pierwsze czytanie w tajemniczych słowach mówi nam o walce ze złem, jaką musi stoczyć Kościół, czyli wszyscy ochrzczeni, by mogli śpiewać hymn chwały, jaki Maryja wyśpiewała niosąc pod swym sercem Jezusa - Zbawiciela.

Modlitwa wiernych

W radosnym dniu Wniebowzięcia Maryi przedstawmy Bogu nasze prośby ufni w Jego pomoc i wsparci wstawiennictwem naszej Matki, królującej ze swym Synem w chwale.

 

  1. Maryja wyśpiewała hymn chwały na cześć Boga - Zbawcy, prośmy za Kościół święty, by na wzór Bogurodzicy na całej ziemi wysławiał Boga za cuda Jego miłości.
    R. Niech pełna łaski wstawia się za nami.
  2. Prośmy, aby przyczyna Maryi, pokornej Służebnicy Pańskiej, wyprosiła światu pokój, wolność uwięzionym, zdrowie chorym, radość i pojednanie wszystkim ochrzczonym, by ją mogły błogosławić wszystkie pokolenia.
  3. Boga, który zachowuje miłosierdzie dla tych, co się Go boją, prośmy za grzesznych, aby w miłosierdziu Bożym odnaleźli prawdę, radość i tym goręcej wychwalali Pana za cuda nawrócenia.
  4. Ten, który głodnych nasyca dobrami, ma moc, by dać urodzaje, zapewnić ludziom chleb powszedni, prośmy więc, by nie było głodnych, by praca żniwiarzy przyniosła obfite plony, i aby bogaci dzielili się chlebem z biednymi.
  5. Prośmy Boga, który dał koronę chwały Maryi wziętej do nieba, aby konający jeszcze dzisiaj znaleźli się w niebie, a zmarli (...) razem ze wszystkimi świętymi radowali się w niebie, wsparci orędownictwem Tej, która modli się za nami w godzinie śmierci naszej.
  6. Prośmy za nas, abyśmy patrząc we wzór Wniebowziętej Królowej stawali się żywym Kościołem, nieśli jak Maryja światło Chrystusa do ludzi, głosili życie, które ma cel wieczny.


Panie, który przeznaczyłeś ludzi do udziału w Twej chwale, wysłuchaj naszych próśb i spraw, aby wszyscy wsparci opieką Wniebowziętej Maryi, doszli do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego.


Przed prefacją

Dziękujmy Bogu za niebo, które nam otworzył śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa i za chwałę Maryi, która pierwsza w całej pełni doznała skutków ofiary Syna Bożego.

Przed poświęceniem zbiorów

Przed wyjściem z kościoła poświęcimy owoce ziemi, kwiaty i kłosy, dziękując Bogu za piękno ziemi, dziękując za pokarm, który rodzi ziemia. A w modlitwie i geście życzliwości pamiętajmy o tych wszystkich, którym na co dzień brakuje chleba powszedniego.

Przed rozesłaniem

Przyjmijmy błogosławieństwo Boga, abyśmy nie ustali w drodze do celu jaki wyznaczył nam Pan. Niech opieka Maryi Wniebowziętej wyprasza nam wierne wypełnienie chrześcijańskiego powołania.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...
« » Październik 2020
N P W Ś C P S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...