NMP Jasnogórskiej

Maryja nasza Matka, nasza niezawodna orędowniczka. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Przychodzimy dzisiaj, aby wyznać naszą wiarę i nasze przywiązanie do Kościoła, by złożyć hołd Tej, która jest naszą Królową i z Jasnej Góry wspiera nas i prowadzi do swego Syna, Jezusa.

Prośmy Maryję, by wypraszała nam cud przemiany życia.
Prośmy Boga, by wstawiennictwo naszej Królowej wyjednało nam przebaczenie grzechów, za które teraz Boga przepraszamy.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Pierwszy cud uczynił Jezus na prośbę swej Matki w Kanie Galilejskiej, by ukazać, że jest posłanym przez Ojca Zbawicielem, ale także, by ludziom dać znak, że troszczy się o ich małe sprawy. On się na to narodził z Maryi Dziewicy, by wyzwolić ludzi z niewoli prawa, by nauczyć ich prawdziwej mądrości i utwierdzić pokój. Znakiem Jego miłości jest Kościół - Nowa Jerozolima i nowa świątynia na górze Syjon.

Modlitwa wiernych

Zanieśmy do Boga naszą modlitwę, przez wstawiennictwo Tej, która była w Betlejem, Kanie i na Golgocie, a teraz jako Matka i Królowa jest naszą Orędowniczką i pomocą nieustającą.

  1. Dla Kościoła prosimy o obfite owoce Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.
    R. Wysłuchaj, Panie, prośby Twego ludu.
  2. Dla biskupów i kapłanów polskich prośmy o siłę w wiernej służbie dla Boga i ludzi.
  3. Dla rządzących Polską prośmy o mądrość i wielkoduszność w polityce społecznej, kulturalnej i zagranicznej.
  4. Dla pielgrzymów, którzy odwiedzają sanktuarium jasnogórskie, prośmy o odrodzenie duchowe i wzrost wiary.
  5. Dla OO. Paulinów, stróżów Jasnej Góry, prośmy o wzrost powołań i świętość życia.
  6. Dla dzieci i młodzieży polskiej prośmy o mocną wiarę, żywą nadzieję, by zachowali dziedzictwo ojców, wierność narodowi i jego chrześcijańskiej kulturze.
  7. Dla zmarłych (...) prośmy o zbawienie, aby znaleźli się w ojczyźnie wiecznej.
  8. Dla nas tutaj zgromadzonych i dla wszystkich Polaków prośmy o cud przemiany życia, abyśmy wpatrzeni w naszą Matkę i Królową, stawali się dobrymi chrześcijanami i Polakami.

 

Ojcze narodów, który i nasz naród powołałeś do Kościoła, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, byśmy wsparci opieką i wzorem naszej Matki Jasnogórskiej doszli do ojczyzny wiecznej. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Nasz naród wytrwał w wierze, w łączności z Kościołem i może dzisiaj cieszyć się przeogromnym bogactwem łaski, którą daje nam Chrystus przez tę ofiarę. Dziękujmy Bogu za to.

Przed rozesłaniem

Wychodzimy z tej ofiary umocnieni i przemienieni przez Chrystusa, by nieść naszej ojczyźnie cząstkę dobra, jaką Bóg złożył w nasze serca. Idziemy z błogosławieństwem Boga i opieką Maryi.
 

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama