XXXI Niedziela Zwykła

Chrystus zbawia. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Bóg ukochał swoje stworzenie i wszystkich pragnie doprowadzić do zbawienia. Dzisiaj to zbawienie może stać się naszym udziałem, jeżeli przyjmiemy Chrystusa i zaprosimy Go do swego domu, jak przyjął Pana Zacheusz. Syn Człowieczy przez tę Eucharystię nieustannie szuka zagubionych i obdarza swymi dobrami.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Słuchajmy słów o miłości Boga, która ukazuje się w stworzeniu świata, w zachowaniu jego istnienia i w Jezusie Chrystusie, zbawiającym grzeszników. Przyjmijmy to słowo, jak przyjął samego Chrystusa celnik Zacheusz.

Modlitwa wiernych

Módlmy się do Boga, bo tylko On może nas uczynić godnymi swego wezwania i udoskonalić nas do wszelkiego dobra wypływającego z wiary.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby objawiał miłość Boga do grzeszników i całego stworzenia. R. Wysłuchaj, Boże, modlitwy grzeszników.
  2. Módlmy się za grzeszników, aby jak Zacheusz szukali Chrystusa i przyjęli dar nawrócenia.
  3. Módlmy się za spowiedników, aby byli roztropni i bogaci w dobroć oraz miłosierdzie dla słabych.
  4. Módlmy się za ludzi obojętnych, aby jak Zacheusz spotkali Chrystusa i w Nim odnaleźli pokój i radość.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby w nich zostało uwielbione imię Pana Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.
  6. Módlmy się za nas, abyśmy każdego dnia mogli doświadczyć miłości Chrystusa i by ta miłość przemieniała nasze życie.

Udziel nam, Boże, Twego miłosierdzia i wysłuchaj modlitwy, byśmy umocnieni przez przebaczenie i wiarę zawsze głosili Twe cudowne dzieła. Przez Chrystusa Pana naszego.


Przed prefacją

Uwielbiajmy Pana który do grzeszników przyszedł w gościnę. Dziękujmy za Jezusa Chrystusa, który szuka zagubionych, a Jego zbawienie dzisiaj może stać się naszym udziałem.

Przed rozesłaniem

Idziemy obdarowani tą świętą Eucharystią i błogosławieństwem Boga, by jak Zacheusz szukać i znaleźć Chrystusa wśród dróg naszego życia. 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama