III Niedziela Zwykła

Królestwo Boże przyszło przez Chrystusa. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Chrystus zamieszkał wśród ludzi, niosąc im światłość i pokój. Zostaliśmy powołani — jak apostoł Paweł — by głosić nadejście Królestwa Bożego i jedność wszystkich opromienionych Bożą światłością. Przez tę ofiarę, na którą gromadzimy się w niedzielę, Chrystus znowu do nas przychodzi, oświeca nas swym słowem, karmi swym ciałem, leczy choroby grzechu i zwiastuje nadejście Królestwa Bożego.

Często panują w nas ciemności grzechu. Nawróćmy się do Boga, przez żal za nasze winy, aby nad nami zabłysło Boże światło, które jaśnieje z tej ofiary i niesie jedność podzielonym i rozdartym przez grzech.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Naród wybrany przeżył upokorzenie przez podział królestwa i osiedlenie się w Zajordaniu plemion pogańskich. Prorok Izajasz zapowiada jednak, że nadejdzie radość ze zjednoczenia kraju, który doczeka się światłości — to znaczy wyzwolenia z ciemności niewoli. Ta zapowiedź spełniła się, gdy przyszedł Chrystus, by założyć nowe, zjednoczone królestwo. Tym królestwem jest Kościół — jako zapowiedź zjednoczenia wszystkich z Bogiem. Kościół jednak przeżywa podziały i rozłamy, bo ludzie szukają swojej mądrości. Tak było w Koryncie, tak bywa nierzadko i dziś.

Modlitwa wiernych

Upokorzeni przez rozbicie i podziały, błagajmy Boga o zjednoczenie wszystkich ochrzczonych, aby już tu, na ziemi, przybliżała się coraz bardziej pełnia Jego Królestwa.

  1. Chrześcijaństwo zostało upokorzone przez rozłamy, schizmy i wojny religijne; prośmy, aby Kościół, przez zjednoczenie wszystkich ochrzczonych przybliżał upragnioną jedność. R. Zjednocz ochrzczonych, prosimy Cię, Panie.
  2. Świat dąży do jedności i współpracy; prośmy, aby chrześcijanie, przez jedność w miłości i poszukiwanie jedności w prawdzie, przyczyniali się do pokoju i porozumienia między wszystkimi ludźmi.
  3. Chrystus powołał apostołów, by byli rybakami ludzi i głosili Ewangelię Królestwa; prośmy, aby powołani dzisiaj do głoszenia Ewangelii we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich wiernie służyli Bożemu słowu.
  4. Chrystus przez swój krzyż pojednał upadły świat; prośmy, za teologów wszystkich wyznań, aby prowadzili swoje badania pokornie i nie zniweczyli Chrystusowego krzyża.
  5. Chrystus dzisiaj cierpi w chorych, prześladowanych, odrzuconych; prośmy, aby ich cierpienia i ofiary przyczyniły się do wolności wszystkich wyznawców Boga i Jezusa Chrystusa.
  6. Módlmy się za nas samych, aby nasza wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom oczyszczała nas z wszelkich niechęci wobec innych chrześcijan i ułatwiała nam zjednoczenie w miłości.

Boże, Ty chcesz, by wszyscy ludzie stanowili jedną rodzinę, wysłuchaj nas i spraw, aby całe chrześcijaństwo w naszych czasach jaśniało blaskiem świętości, niosło ludziom poczucie prawdy i pewność osiągnięcia Królestwa Bożego. Przez Chrystusa, który umarł za wszystkich, a teraz żyje i króluje na wieki wieków.


Przed prefacją

Dziękujmy dziś szczególnie za Bożą światłość, którą przyniosło nam Słowo Boże, dziękujmy za ofiarę Bożego Syna, która jednoczy wszystkich i otwiera nam drogę do Królestwa Ojca.

Przed rozesłaniem

Idźcie, by swym życiem i modlitwą przybliżać zjednoczenie chrześcijan. Ofiara spełniona. 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Luty 2023
N P W Ś C P S
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama