Środa Popielcowa

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Razem z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. W Środę Popielcową stajemy wszyscy jako grzesznicy, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, przebaczenia i oczyszczenia. Przez czterdzieści dni będziemy przygotowywać nasze serca na wielkie święta Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus pojednał świat z Ojcem, a my także i teraz, mocą tego wydarzenia możemy uzyskać odnowienie więzi jaką nawiązaliśmy z Bogiem w chwili chrztu świętego.

Akt pokuty, którym zwykle rozpoczynamy Mszę świętą, będzie dzisiaj związany z obrzędem posypania popiołem.

Wprowadzenie do liturgii słowa

„Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia". Przez czyny miłości, modlitwę i post Chrystus wzywa nas do prawdziwego nawrócenia. Pokuta ma być wyrazem naszej dobrej woli. Mamy rozdzierać serca, a nie szaty. Te cechy pokuty chrześcijańskiej podają dzisiejsze czytania Pisma świętego. Jest to program naszego przygotowania do odnowienia przymierza z Bogiem.

Wprowadzenie do obrzędu posypania popiołem

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Na znak naszego nawrócenia i pokuty przyjmiemy teraz popiół na nasze głowy. Jest to gest naszej pokory, bo jesteśmy słabymi ludźmi, a grzechy tak często odłączają nas od Boga. Jest to także znak naszej wiary, bo przecież jesteśmy słabi i grzeszni, a jednak Chrystus swoją mocą ten ludzki proch podniósł do godności dzieci Bożych. Chcemy przez pokutę wrócić do naszego Boga, bo tylko dzięki Niemu stajemy się mocni i święci, i On jeden nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji.
 

Modlitwa wiernych

Rozpoczynając przygotowanie do świąt Wielkanocnych, przedstawmy Bogu nasze prośby, aby pokuta pomogła ludziom odnaleźć prawdziwe wartości, płynące z wiary i szczerym sercem odnowić przymierze, zawarte z Bogiem na chrzcie świętym w noc Paschy.

  1. Prośmy, aby Kościół w tym czasie pokuty niósł ludziom pojednanie z Bogiem.
    R. Zmiłuj się, Panie, zmiłuj nad Twym ludem.
  2. Za cierpiącą z powodu wojny Ukrainę, aby nasi bracia i siostry odzyskali pokój i mogli powrócić do swoich rodzin i domów
  3. Prośmy, aby grzesznicy pokonali wewnętrzne opory i mogli zmartwychwstać do życia z Bogiem.
  4. Za wszystkich chorych, cierpiących, więzionych, aby ich cierpienia przyczyniały się do uświęcenia całego ludu Bożego.
  5. Za tych, którym brakuje środków do życia, aby wielkopostna pokuta i miłosierdzie chrześcijan ulżyły ich niedostatkom.
  6. Prośmy, aby nasza pokuta i modlitwa otworzyła zmarłym (...) drogę do pełni życia z Bogiem.
  7. Prośmy Pana, aby nam tu zebranym dał przebaczenie, owocne przeżycie Wielkiego Postu, pogłębienie wiary i doprowadził nas odnowionych do radości Zmartwychwstania.

Boże, wysłuchaj nas i przemień nasze myślenie, byśmy odnowieni przez pokutę, mogli otrzymać Twoje przebaczenie jakiego udzielasz grzesznemu ludowi. Przez Chrystusa Pana naszego.

Modlitwa wiernych (2) - z liturgii papieskiej, sprawowanej w Bazylice Świętej Sabiny. 22.02.2023

Poruszeni usłyszanym Słowem Bożym,
będącym światłem, oświecającym naszą drogę ku Wielkanocy,
zanieśmy nasze błagania do Boga, miłosiernego Ojca,
który nie chce śmierci grzeszników,
ale ich powrotu do źródła życia.

Schola: Kyrie eleison...

1. Za wszystkich ochrzczonych:
niech Pan odświeży w nich święte pragnienie życia według Ewangelii,
odnowione przez Boże przebaczenie i uczynki braterskiej miłości. Módlmy się...

2. Za papieża Franciszka i wszystkich Pasterzy Kościoła:
niech Pan umocni ich w posłudze upominania wszystkich czynem i słowem oraz jednania odłączonych z Bogiem i z braćmi. Módlmy się...

3. Za katechumenów:
niech Pan, który powołał ich do wiary działa w ich sercach,
aby otworzyły się na działanie łaski, czyniącej wszystko nowym. Módlmy się...

4. Za tych, którzy zerwali komunię z Bogiem i Kościołem:
niech Duch Święty będzie dla nich światłem w ciemności, nawróci ich umysły i kieruje ich krokami na drogach dobra. Módlmy się...

5. Za odpowiedzialnych za nasze społeczności:
niech Pan wspiera ich działania na rzecz godności człowieka,
dobra wspólnego, budowania pokoju u braterstwa między narodami. Módlmy się...

6. Za cierpiących na ciele i duchu:
niech Pan sprawi, aby wspierani cnotą nadziei
mężnie stawili czoła próbom ludzkiej egzystencji. Módlmy się...

Boże, wielki w miłości,
wysłuchaj nasze modlitwy,
oczyść nas swoim przebaczeniem,
abyśmy służyli Ci czystym sercem
i głosili Twoją chwałę świętym życiem.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Przez pokutę możemy wrócić do Boga, który nigdy nas nie opuszcza, ale daje nam szansę udziału w zwycięstwie Chrystusa. Dziękujmy za ten Wielki Post, za pojednanie, jakiego udziela nam Bóg w ofierze eucharystycznej i w sakramencie pokuty.
 

Przed rozesłaniem

Na czas czterdziestodniowej pokuty, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, aby wasze czyny miłości, modlitwa i post czynione w szczerości serca i z głęboką wiarą, pomogły wam zbliżyć się do Boga. Niech Bóg oczyszcza wasze serca i pozwoli wam przeżyć radość powrotu do domu Ojca, radość zmartwychwstania z grzechów, radość pokonania słabości.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Luty 2024
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie... Pobieranie...