Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego dniem umocnienia Kościoła. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego — święto umocnienia Kościoła, święto jedności wszystkich ochrzczonych. I my zgromadzeni w jedno przez Ducha Świętego wychwalamy Boga za całe dzieło zbawienia i dziękujemy za Kościół, który napełniony Duchem Świętym, prowadzi nas do pełni miłości i prawdy.

Prośmy Boga, by oczyścił nasze serca ogniem Ducha Świętego i uczynił nas swoją świątynią, byśmy byli znakiem jedności całego świata.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Duch Święty zstąpił na apostołów, a oni napełnieni Jego mocą zaczęli mówić językami zrozumiałymi dla wszystkich. Jest to znak publicznego okazania się Kościoła, który został posłany do wszystkich narodów i mówi zrozumiałym językiem miłości, gromadząc rozproszone narody na powrót w jedną rodzinę. Duch Święty nadal jest obecny w Kościele i ubogaca go różnymi darami, podtrzymując w jedności.
Chrystus przez Ducha Świętego i dzisiaj daje Kościołowi prawdziwy pokój i przebaczenie, jak niegdyś zgromadzonym w Wieczerniku apostołom.

Modlitwa powszechna

W tym radosnym dniu Pięćdziesiątnicy skierujmy do Boga nasze prośby, aby Duch Święty napełniał okrąg ziemi, napełniał Kościół i napełniał wszystkie ludzkie serca swoją światłością, miłością, mądrością.

  1. Prosimy za Kościół, aby napełniony Duchem Świętym prowadził ludzi do pełni prawdy.
  2. Dla chrześcijan prośmy o Ducha Świętego, aby napełniał ich serca miłością i mądrością oraz prowadził ich do zjednoczenia w jednym Kościele.
  3. Dla ciężko pracujących prośmy, aby Duch Święty był ich spoczynkiem w utrudzeniu i ochłodą w skwarze i aby praca ludzka przyczyniała się do odnowienia ziemi.
  4. Dla ubogich, smutnych, chorych, więźniów prośmy o Ducha Rozdawcę darów i Pocieszyciela dającego nadzieję wyzwolenia i pociechę w płaczu.
  5. Dla grzeszników prośmy o Ducha oczyszczenia, aby obmył co brudne, zrosił co jest oschłe i leczył co zranione winą.
  6. Dla niewierzących i obojętnych prośmy o Ducha wiary, aby ogrzał co jest zimne, zgiął oporne i prostował co błędne.
  7. Dla zmarłych prośmy o Ducha, który daje zasługę, zbawienny koniec i wieczną radość.
  8. Dla nas prośmy o Ducha Dawcę siedmiu darów, abyśmy ufali Bogu, byli mocni w wierze, gorący w miłości i wytrwali w nadziei, która zawieść nie może.

Panie, który napełniasz serca wiernych światłem Twego Ducha, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby na całej ziemi zapłonął ogień Ducha Świętego i odnawiał oblicze świata oraz prowadził ludzkość do pełnej prawdy i zjednoczenia w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed prefacją


Dziękujemy Bogu za dar Ducha Świętego, który dopełnił dzieła zbawienia i zgromadził nas w jeden Kościół powszechny, byśmy na całej ziemi mogli składać tę jedną ofiarę i jednymi ustami wielbili Boga razem z całym stworzeniem.

Przed rozesłaniem

Dzisiejsze święto kończy okres wielkanocny. Chrystus przyrzekł nam stałą obecność Ducha Świętego, który w nas się modli, umacnia naszą miłość, prowadzi nas do prawdy. Niech więc w codziennym życiu umacnia nas Duch Święty, abyśmy żyli zgodnie z Ewangelią, aby wielkanocne dzieło Chrystusa i dar Ducha Świętego przyczyniały się do wzrostu Kościoła.
 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2022
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama