XXI Niedziela Zwykła

Chrystus żyjący w Kościele otwiera nam drogę do zbawienia i poznania Bożych tajemnic. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Chrystus jest pełnią Bożego Objawienia, to On posiada klucze, które otwierają przed nami tajemnice życia, przebaczenia, zbawienia. Włączeni do Kościoła przez wiarę i chrzest, mamy dostęp do Chrystusa i Bożych tajemnic. Niech nasz czynny udział w tej Eucharystii otworzy przed nami ogrom bogactw, mądrości i wiedzy, jakimi pragnie dzisiaj podzielić się z nami Bóg.

Kościół otrzymał klucze pojednania człowieka z Bogiem. Uznajmy więc, że jesteśmy grzeszni, aby dostąpić przebaczenia i z otwartym umysłem przyjąć objawioną prawdę, którą głosi nam Kościół.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Bóg ustanowił Chrystusa Panem i Mesjaszem, który zakładając Kościół uczynił go przekazicielem Bożych tajemnic. Kościół posiada klucze wyjaśniania Bożego objawienia, spełnia więc posłannictwo i wolę Chrystusa, nauczając mądrości i wiedzy Bożej oraz spełniając posługę jednania ludzi z Bogiem. Pokornie słuchamy słowa Bożego, które czyta i wyjaśnia nam Kościół, by doprowadzić nas do pełni wiary i otworzyć przed nami drogi zbawienia.

Modlitwa powszechna


Zgromadzeni przez Jezusa Chrystusa i nakarmieni Bożym Słowem zanieśmy naszą modlitwę do Boga, prosząc Go, by nas wysłuchał i wszystkim otworzył drogę do objawionej prawdy.

  1. Módlmy się, aby Kościół otwierał ludzi na przyjęcie objawionej prawdy i niósł wszystkim pojednanie z Bogiem.
    R. Wysłuchaj, Panie, modlitwy Kościoła.
  2. Prośmy, aby papież i biskupi strzegąc Bożego objawienia, wyjaśniali Bożą prawdę i umacniali wiarę chrześcijan przez posługę słowa, encykliki i listy pasterskie.
  3. Prośmy, aby katecheci i kapłani formowali właściwą postawę człowieka wobec tajemnic wiary.
  4. Módlmy się także, aby dzieci i młodzież na katechizacji i w małych wspólnotach poznawali ogrom wiedzy, mądrości i miłości Bożej.
  5. Prośmy również za rodziców, aby zatroszczyli się o właściwy rozwój duchowy swych dzieci.
  6. Módlmy się, aby Jezus Zbawiciel otworzył zmarłym... bramy Królestwa niebieskiego.
  7. Módlmy się, abyśmy wiernie słuchając słowa Bożego, dostąpili przebaczenia i wiernie trwali w Kościele, którego nie przemogą bramy piekielne.

Wysłuchaj, Boże, naszej pokornej modlitwy. Zanosimy ją do Ciebie włączeni do wspólnoty Kościoła, któremu przekazałeś tajemnicę swojej miłości i powierzyłeś mu klucze swojego Królestwa, aby otworzył ludzi na Twoją prawdą i niósł wszystkim pojednanie z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją


Dziękujemy Bogu, że objawia nam swoją prawdę i otwiera nam bramy nieba przez Kościół, który żyje mocą męki i zmartwychwstania Chrystusa.

Przed rozesłaniem

Wychodząc ze świątyni nie możemy zapomnieć, że jesteśmy Kościołem, przez który Bóg objawia się światu. Nieśmy Chrystusa i Jego prawdę do ludzi, aby poznali, że jedynie On jest Zbawicielem i tylko On ma klucze Królestwa, klucze prawdy i przebaczenia.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama