XXVI Niedziela Zwykła

Bóg udziela przebaczenia, bo zawsze kocha ludzi. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Kościół wypełniając wolę Bożą wzywa do nawrócenia i napełnienia nadzieją, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego, wszystkich pragnie obdarzyć zbawieniem. Przez tę ofiarę Chrystusa zbliża się do nas zbawienie i staje się ono naszym udziałem. Niech więc nasz udział w niedzielnej Eucharystii będzie wyrazem naszego oczekiwania i pełnym wiary wypełnianiem woli Bożej, by otrzymać przebaczenie, nadzieję i obietnicę zbawienia.

Zastanówmy się nad swoim postępowaniem, przeprośmy za zło naszych grzechów, by w pokorze oczekiwać przebaczenia. By przez pokorę wobec Boga dostąpić pełnego zwycięstwa, które jest darem zmartwychwstałego Pana.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Przynależność do Królestwa Bożego opiera się nie ma deklaracji ustnej, ale na wierze i pełnym dobrej woli zaufaniu Chrystusowi. Dumni faryzeusze mię przyjęli nauki Chrystusa, lecz przyjęli ją pokorni celnicy i grzesznicy. Bóg zawsze czeka na nawrócenie i obdarza życiem tych, co uznając swe winy odnajdują do Niego drogę — poucza prorok Ezechiel. Drogę pokory, która prowadzi do zwycięstwa, ukazał nam Chrystus — wyniszczony i zmartwychwstały.

Modlitwa wiernych

Módlmy się w pokorze do Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, który zawsze oczekuje na nawrócenie.

  1. Niech Kościół budzi nadzieję przebaczenia wśród swoich dzieci.
    R. Usłysz nas, Panie, i obdarz zbawieniem.
  2. Niech Chrystus swoją pokorą umacnia tych, którzy porzucili wszystko, by służyć Bogu i ludziom.
  3. Niech pokój Chrystusa napełnia świat i ludzkie serca.
  4. Niech biedni i nieszczęśliwi znajdują pomoc od Boga i swoich bliźnich.
  5. Niech nasi zmarli (...) wejdą do Królestwa niebios.
  6. Niech grzeszni w sakramencie pokuty odnajdą wielką miłość Bożą i prawdziwą radość.
  7. Niech nasza obecność na Mszy św. będzie zawsze znakiem wiary, dobrej woli i nawrócenia.

Ty, który wzywasz do nawrócenia, umacniasz słabych, napełniasz weselem, wysłuchaj naszej modlitwy, byśmy wiernie wypełniając Twoją wolę, zasłużyli na wejście do królestwa niebios. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Obdarzeni słowem życia i pouczeni przez Boga, składamy teraz nasze dziękczynienie, jako znak naszego nawrócenia. Dziękujemy za ofiarę Chrystusa złożoną na odpuszczenie grzechów.

Przed rozesłaniem

Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo, byśmy nim umocnieni, wypełnili wiernie wolę Bożą nie tylko słowem, ale codziennym życiem.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama