XXVII Niedziela Zwykła

Chrześcijanie dzierżawcami Bożej winnicy. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata.

Tak wiele otrzymaliśmy od Boga, tak mało dajemy w zamian za otrzymane dary. Przeprośmy Boga za winy, że jesteśmy grzeszni, by Bóg zmiłował się nad nami i przebaczył nam grzechy.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Naród Izraelski był wybraną Bożą winnicą, ale został odrzucony, bo nie przyniósł plonu wiary i miłości wobec swego Pana oraz nie przyjął Bożego Syna — Mesjasza. Winnicę swoją Bóg oddał nam, którzy jesteśmy Jego ludem — Jego Kościołem. My także mamy przynosić plon swojej wiary, by nie zasłużyć na odrzucenie, ale dostąpić zbawienia. Jeśli będziemy czynić dobro, staniemy się rzeczywiście ludem Boga i otrzymamy dar Bożego pokoju przez Jezusa Chrystusa, którego Bóg nam posyła.

Modlitwa powszechna

Przedstawmy teraz Bogu nasze prośby w modlitwie, ufni w Jego pomoc i pewni, że On pragnie obdarzyć nas swoim pokojem.

  1. Za Kościół, aby wydawał owoce świętości. Módlmy się do Boga.
    R. Wysłuchaj nas, Panie, Boże naszych ojców.
  2. Za powołanych do służby Bożej, by byli wiernymi pracownikami winnicy, którą powierzył im Bóg. Módlmy się do Boga.
  3. Za chrześcijańskie rodziny, aby swym życiem i pracą przyczyniały się do dobra całego świata. Módlmy się do Boga.
  4. Za naród izraelski, aby wszedł do chrześcijańskiej rodziny narodów. Módlmy się do Boga.
  5. Za rolników, aby ludzie, którzy korzystają z ich ciężkiej pracy, okazywali im wdzięczność i szacunek. Módlmy się do Boga.
  6. Za nas tutaj zebranych, abyśmy wiernie wypełniali swe zadania jako członkowie rodziny chrześcijańskiej i jako obywatele rodziny ludzkiej. Módlmy się do Boga.

Panie nasz i Boże, który w ręce rodziny ludzkiej oddałeś sprawy świata i swego Królestwa, spraw, byśmy wiernie pracując na ziemi zostali umocnieni Twoją pomocą, mogli przynieść obfite plony i dostąpili zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją


Niech wzniesie się teraz do Boga nasza dziękczynna modlitwa za dar Jego słowa i za ofiarę Jego Syna, który został posłany da winnicy Ojca. Chociaż został odrzucony i zabity przez ludzi, to jednak zmartwychwstał i pragnie nas włączyć do swego królestwa.

Przed rozesłaniem

Winnicą Pana jest Kościół — my, lud Boży wezwany, by przynieść plon dobra. Idziemy do swej dalszej pracy w winnicy Pana, bądźmy wiernymi dzierżawcami, by nie zmarnować darów jakie dał nam Bóg we władanie. Idziemy z błogosławieństwem i pomocą Boga, by lepiej i pełniej czynić sobie ziemię poddaną dla dobra naszych braci i chwały naszego Zbawcy.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Listopad 2021
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama