XXVIII Niedziela Zwykła

Eucharystia zapowiedzią zbawienia. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Bóg przygotował nam ucztę, która jest zapowiedzią uczty mesjańskiej — zapowiedzią zbawienia. Wszyscy zostaliśmy zaproszeni na tę ucztę. Przychodzimy więc w niedzielę, by stanąć przed ołtarzem Pana i przygotować się na wieczne spotkanie z Nim tam, gdzie raz na zawsze zostanie zniszczona śmierć i grzech.

Wszystko możemy w tym, który nas umacnia. Uznajmy przed Bogiem nasze winy, aby udział w uczcie Chrystusa przybliżył nas do wiecznej uczty radości zbawienia.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Uczta jest symbolem radości, spokoju i jedności. Dlatego Pismo św. często ukazuje zbawienie wieczne pod obrazem uczty. Na tę ucztę Chrystus zaprasza wszystkich ludzi, bo wszystkich pragnie zbawić. Jednak ci, którzy odrzucają udział w tej uczcie, sami siebie skazują na odrzucenie. Bóg jest gotów zaspokoić wszystkie ludzkie potrzeby, bo jest źródłem naszej siły i wszystko możemy w Tym, który nas umacnia. Naszym umocnieniem jest udział w Eucharystii, który zapowiada ucztę mesjańską czyli zbawienie.

Modlitwa powszechna

Bóg według swego bogactwa może zaspokoić w Chrystusie wszystkie nasze potrzeby. Zebrani więc na uczcie Pana, przez Niego skierujmy do Boga nasze prośby.

 1. Módlmy się z ufnością, aby Kościół sprawując liturgię ziemską, dawał ludziom przedsmak liturgii niebieskiej.
 2. Aby przykład modlitwy błogosławionego Jana Pawła zachęcał nas do jeszcze głębszego przeżywania niedzielnej Mszy św.
 3. Serdecznie wołajmy do Boga, aby wszyscy katolicy szanowali dzień święty i uczestniczyli w uczcie niedzielnej, na którą Chrystus zaprasza wszystkich.
 4. Wołajmy do Boga, aby rodziny chrześcijańskie z Ewangelii i sakramentów świętych czerpały moc, pozwalającą im przezwyciężyć trudności i promieniować radością wiary.
 5. Dla chorych i cierpiących wypraszajmy mocną nadzieję, że Bóg otrze łzy z każdego oblicza i odsłoni przed nami tajemnicę cierpienia.
 6. Prośmy za zmarłych, aby ci, którzy na ziemi złożyli ufność w Bogu, cieszyli się pełnią radości na uczcie mesjańskiej w chwale nieba.
 7. Z wiarą módlmy się za nas tutaj obecnych, aby nasz udział w uczcie eucharystycznej wzbogacił nasze życie duchowe i pomagał nam w życiu doczesnym.

Wysłuchaj, Panie, tych, których zaprosiłeś na ucztę swojego Syna, abyśmy złączeni z Tobą tutaj przez sakramentalne znaki, mogli kiedyś oglądać Twoją chwałę i radować się z Twojego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.

______________________________________

Modlitwa wiernych – XXIII Dzień Papieski 2023

 1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby wytrwale przypominali o godności ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, która wypływa z tajemnicy stworzenia człowieka na „obraz i podobieństwo Boga” oraz odkupienia go przez Chrystusa. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za stanowiących prawo, aby odważnie stali na straży ochrony i promocji życia pamiętając, że podejmowane przez nich inicjatywy są nie tylko narzędziem obrony ludzkiego życia, ale odgrywa istotną rolę w kształtowaniu ludzkich sumień. Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się za polską młodzież, a w sposób szczególny stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, aby zgłębiając nauczanie moralne św. Jana Pawła II i angażując się w działania charytatywne przyczyniali się do budowania w naszej Ojczyźnie cywilizacji życia na miarę trzeciego tysiąclecia. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się za darczyńców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, aby składane dary duchowe i materialne, szczególnie podczas (dzisiejszej) zbiórki z okazji Dnia Papieskiego, stały się dla nich skarbem na życie wieczne. Ciebie prosimy…
 5. Módlmy się za lekarzy, ratowników medycznych, farmaceutów, pielęgniarki i położne, aby ich ofiarna służba na rzecz chorych i potrzebujących była okazją do składania świadectw wierności prawdzie i sumieniu oraz spotykała się z uczniem i szacunkiem ze strony społeczeństwa. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za zmarłych darczyńców, wolontariuszy, księży koordynatorów, duszpasterzy akademickich i stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (a także polecanych w tej Eucharystii N.N.), aby odnaleźli wieczne szczęście w ramionach kochającego Ojca. Ciebie prosimy…
 7. Módlmy się za nas samych uczestniczących w Eucharystii, abyśmy mieli serca wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka i przeżywali swoje życie jako bezinteresowny dar z siebie. Ciebie prosimy…

Tekst za: dzielo.pl


Przed prefacją

Dziękujemy za zaproszenie na ucztę, przez którą dokonuje się już zapowiedź naszego zbawienia, abyśmy kiedyś mogli bez osłon znaków oglądać Boga i radować się tym zbawieniem, które otrzymaliśmy przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

Przed rozesłaniem

Wychodząc z tej uczty nie zapominajmy, że ona jest zapowiedzią zbawienia. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia, a właśnie umacnia nas Chrystus. Byśmy nie byli jak ci zaproszeni z ewangelicznej przypowieści, którzy wzgardzili zaproszeniem, przyjmijmy błogosławieństwo i niech każda niedziela zbliża nas do Chrystusa, aż kiedyś dostąpimy udziału w uczcie zbawionych w niebie.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Kwiecień 2024
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...