XXVIII Niedziela Zwykła

Eucharystia zapowiedzią zbawienia. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Bóg przygotował nam ucztę, która jest zapowiedzią uczty mesjańskiej — zapowiedzią zbawienia. Wszyscy zostaliśmy zaproszeni na tę ucztę. Przychodzimy więc w niedzielę, by stanąć przed ołtarzem Pana i przygotować się na wieczne spotkanie z Nim tam, gdzie raz na zawsze zostanie zniszczona śmierć i grzech.

Wszystko możemy w tym, który nas umacnia. Uznajmy przed Bogiem nasze winy, aby udział w uczcie Chrystusa przybliżył nas do wiecznej uczty radości zbawienia.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Uczta jest symbolem radości, spokoju i jedności. Dlatego Pismo św. często ukazuje zbawienie wieczne pod obrazem uczty. Na tę ucztę Chrystus zaprasza wszystkich ludzi, bo wszystkich pragnie zbawić. Jednak ci, którzy odrzucają udział w tej uczcie, sami siebie skazują na odrzucenie. Bóg jest gotów zaspokoić wszystkie ludzkie potrzeby, bo jest źródłem naszej siły i wszystko możemy w Tym, który nas umacnia. Naszym umocnieniem jest udział w Eucharystii, który zapowiada ucztę mesjańską czyli zbawienie.

Modlitwa powszechna

Bóg według swego bogactwa może zaspokoić w Chrystusie wszystkie nasze potrzeby. Zebrani więc na uczcie Pana, przez Niego skierujmy do Boga nasze prośby.

 1. Módlmy się z ufnością, aby Kościół sprawując liturgię ziemską, dawał ludziom przedsmak liturgii niebieskiej.
 2. Aby przykład modlitwy błogosławionego Jana Pawła zachęcał nas do jeszcze głębszego przeżywania niedzielnej Mszy św.
 3. Serdecznie wołajmy do Boga, aby wszyscy katolicy szanowali dzień święty i uczestniczyli w uczcie niedzielnej, na którą Chrystus zaprasza wszystkich.
 4. Wołajmy do Boga, aby rodziny chrześcijańskie z Ewangelii i sakramentów świętych czerpały moc, pozwalającą im przezwyciężyć trudności i promieniować radością wiary.
 5. Dla chorych i cierpiących wypraszajmy mocną nadzieję, że Bóg otrze łzy z każdego oblicza i odsłoni przed nami tajemnicę cierpienia.
 6. Prośmy za zmarłych, aby ci, którzy na ziemi złożyli ufność w Bogu, cieszyli się pełnią radości na uczcie mesjańskiej w chwale nieba.
 7. Z wiarą módlmy się za nas tutaj obecnych, aby nasz udział w uczcie eucharystycznej wzbogacił nasze życie duchowe i pomagał nam w życiu doczesnym.

Wysłuchaj, Panie, tych, których zaprosiłeś na ucztę swojego Syna, abyśmy złączeni z Tobą tutaj przez sakramentalne znaki, mogli kiedyś oglądać Twoją chwałę i radować się z Twojego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wezwania na Dzień Papieski 2020

 1. Módlmy się za papieża Franciszka, (obecnego wśród nas księdza biskupa/arcybiskupa/kardynała N. N.), wszystkich biskupów i kapłanów, aby swoją posługą dla wspólnoty Kościoła kształtowali w wierzących postawę zawierzenia Chrystusowi z Maryją i przez Maryję wyrażoną w zawołaniu „Totus Tuus”. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby była wierna duchowemu dziedzictwu, które przez swoje świadectwo życia i nauczanie pozostawił nam św. Jan Paweł II. Ciebie prosimy… 
 3. Módlmy się za polską młodzież, a w sposób szczególny stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, aby zgłębiając nauczanie Papieża Polaka i rozwijając swoje talenty przyczyniali się do budowania w naszej Ojczyźnie cywilizacji miłości na miarę trzeciego tysiąclecia. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się za darczyńców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, aby składane dary duchowe i materialne, szczególnie podczas (dzisiejszej) zbiórki z okazji Dnia Papieskiego, stały się dla nich skarbem na życie wieczne. Ciebie prosimy…
 5. Módlmy się za ludzi przeżywających trudności życiowe oraz wątpliwości
  w wierze, aby zwrócili się z nimi ufnie do Maryi – tej, która jest naszą Przewodniczką, Pocieszycielką i Orędowniczką. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za zmarłych darczyńców, wolontariuszy, księży koordynatorów i stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
  (a także polecanych w tej Eucharystii N. N.), aby odnaleźli wieczne szczęście w ramionach kochającego Ojca. Ciebie prosimy…
 7. Módlmy się za nas samych, abyśmy trwając na modlitwie różańcowej ufnie przedstawiali nasze intencje przez ręce Maryi i wraz z nią uczyli się naśladować Chrystusa w codziennym życiu. Ciebie prosimy…

(źródło: dzielo.pl)

Przed prefacją

Dziękujemy za zaproszenie na ucztę, przez którą dokonuje się już zapowiedź naszego zbawienia, abyśmy kiedyś mogli bez osłon znaków oglądać Boga i radować się tym zbawieniem, które otrzymaliśmy przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

Przed rozesłaniem

Wychodząc z tej uczty nie zapominajmy, że ona jest zapowiedzią zbawienia. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia, a właśnie umacnia nas Chrystus. Byśmy nie byli jak ci zaproszeni z ewangelicznej przypowieści, którzy wzgardzili zaproszeniem, przyjmijmy błogosławieństwo i niech każda niedziela zbliża nas do Chrystusa, aż kiedyś dostąpimy udziału w uczcie zbawionych w niebie.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Grudzień 2021
N P W Ś C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama