XXIX Niedziela Zwykła

Służba Bogu i światu. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Gromadzimy się, by wysławiać Boga Stwórcę świata i głosić chwałę Chrystusa, który świat zbawił. Powołani jako chrześcijanie mamy swym życiem przyczyniać się do uświęcania świata, w którym nieustannie dokonuje się zbawienie. Jesteśmy narzędziem w ręku Boga dla dobra świata, by przyspieszyć odnowienie wszystkiego w Chrystusie.

Grzech oddala nas od Boga, to także grzech wyrządza zło stworzeniu. Przeprośmy za winy, by chociaż w części przyczynić się do świętości świata, by przyspieszyć odnowienie wszystkiego w Chrystusie.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Chrystus uczy, że świat ma swoją autonomię — „oddajcie cesarzowi co należy do cezara, a Bogu co należy do Boga". Mamy więc służyć Bogu i wypełniać Jego wezwanie. Możemy również zyskać wartości od świata, bo on jest środowiskiem, w którym dokonuje się zbawienie człowieka. Chrześcijanie mają także swój obowiązek wobec świata, niosąc mu wartość Ewangelii, jak to czynił św. Paweł sakralizując kulturą starożytną.

Modlitwa powszechna

Bóg Stwórca troszczy się o świat i podtrzymuje go w istnieniu, wznieśmy więc do Niego nasze prośby i błagajmy o pomoc dla wszystkich żyjących w tym świecie.

  1. Świat potrzebuje zbawienia; prośmy, aby Kościół uświęcał świat głoszonym słowem i sakramentalnym uobecnieniem dzieła Chrystusa.
    R. Panie, daj światu pomoc i zbawienie.
  2. Świat został stworzony przez Boga; prośmy, aby ludzie spełniając wolę Stwórcy czynili sobie ziemią poddaną i nie niszczyli powierzonego im dobra.
  3. Świat jest środowiskiem, w którym dokonuje się zbawienie; prośmy, aby ludzie poświęceni sprawom Bożym dostrzegali autentyczne wartości kultury i nauki.
  4. Świat podzielony jest granicami, ideologiami, kulturami; prośmy o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej i o wzajemną wymianę kulturalną między narodami.
  5. Świat potrzebuje pokoju; prośmy za Organizację Narodów Zjednoczonych, aby przyczyniała się do utwierdzenia pokoju na ziemi dla rozwoju całego człowieka.
  6. Świat został skażony przez grzech; prośmy, aby Duch Święty oczyszczał świat z grzechów i błędów i prowadził go do pełnego odnowienia w Chrystusie.
  7. Świat, w którym żyjemy, jest naszą ojczyzną; prośmy, abyśmy wnosili w naszą rzeczywistość autentyczne wartości chrześcijańskiej kultury, byli dobrymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami.

Boże, Stworzycielu świata, wysłuchaj naszej modlitwy, którą zanosimy z ziemi odkupionej przez Twojego Syna i spraw, aby wszyscy ludzie byli wierni Tobie i wierni światu, przez który zmierzają do ojczyzny wiecznej. Prosimy Cię o to, Stwórco, przez Syna Twego Zbawiciela, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed prefacją


Dziękujmy Bogu za piękno świata i całe dzieło stworzenia. Dziękujmy za zbawienie, którego dokonał Jezus Chrystus umierając i zmartwychwstając i które nadal dokonuje się przez tę ofiarę całego Kościoła,

Przed rozesłaniem

„Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu co należy do Boga". Wchodzimy w świat odważnie, by mu służyć wartościami chrześcijańskiej wiary, by nieść mu nadzieję jaką sami mamy od Boga, pobłogosławieni przez Stwórcę nie lękajmy się świata, ale prowadźmy go do Chrystusa.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Grudzień 2021
N P W Ś C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama