XXXIII Niedziela Zwykła

Pomnażamy Boże dary oczekując na powrót Chrystusa. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Wszystko mamy od Boga. On ubogacił nas swymi darami, swą łaską, miłością, zbawieniem. Przez swe życie, wiarę i dobrą wolę mamy pomnażać dobra otrzymane od Boga. Udział w Eucharystii jest także pomnażaniem Bożych talentów, aby pełniej zajaśniała w nas prawda, że wszystko mamy od Boga, że On uczynił nas synami światłości, że On uczyni nas włodarzami nieba i uczestnikami swojej radości.

Jak słudzy bojaźliwi stajemy przed Bogiem z pustymi rękami, okaleczeni przez grzech, osłabieni przez brak gorliwości i słabość wiary. Prośmy o przebaczenie i pomoc, byśmy mogli pomnażać otrzymane talenty i mogli kiedyś wejść do radości naszego Pana.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Każdy z ludzi otrzymał od Boga różne dary i zdolności. Człowiek ma tylko współpracować z Bogiem i pomnażać otrzymane dobra. Obrazowo ukazuje to ewangeliczna przypowieść o talentach. Kiedy powróci Chrystus rozliczy nas, czy umieliśmy współpracować z Nim, który dał nam wiarę, zbawienie i swoją sakramentalną obecność w Kościele. Zasłużymy wtedy na nagrodę i pochwałę, jaką sławi Księga Przysłów pracowitą kobietę. Przyjście Chrystusa jednak będzie niespodziewane, św. Paweł zachęca więc Tesaloniczan i nas do czujności i trzeźwości.

Modlitwa powszechna

Do Boga, Dawcy zbawienia i darów potrzebnych do jego osiągnięcia, zanieśmy nasze prośby, byśmy czuwając na modlitwie, mogli razem z bliźnimi otrzymać obiecaną nagrodę.

  1. Prośmy, aby Kościół pomagając ludziom w pomnażaniu duchowych talentów, przygotowywał ich na spotkanie z Chrystusem.
    R. Pomnażaj, Panie, dobra Twego ludu.
  2. Prośmy, aby chrześcijanie dzięki wierze nie byli synami nocy i ciemności, ale synami światłości i synami dnia.
  3. Prośmy, aby ludzie obdarzeni szczególnymi talentami służyli prawdzie i przyczyniali się do zwycięstwa dobra.
  4. Prośmy, aby matki były otaczane szacunkiem za swój trud wychowawczy i przekazywanie wartości duchowych następnym pokoleniom.
  5. Prośmy, aby ubodzy i cierpiący wzbogacili Kościół ofiarą swego cierpienia i nie byli pozbawieni serca i pomocy materialnej.
  6. Prośmy, aby zmarli (...) nagrodzeni za życia na ziemi, mogli wejść do radości Pana.
  7. Prośmy, abyśmy sami współpracując z Chrystusem, zawsze byli gotowi na spotkanie z Nim, a z Eucharystii czerpali siłę do gorliwego spełniania swych obowiązków duchowych i materialnych.

Boże, który ubogacasz ludzi różnymi darami, aby służyli innym swą pracą i życiem, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas i spraw, abyśmy pomnażając otrzymane dary zasłużyli na otrzymanie największego dobra — wejście do radości nieba, gdy Syn Twój powróci na ziemię. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed prefacją


Otrzymawszy dar Bożego słowa, wychwalajmy Boga i dziękujmy Mu za dary jakimi nas ubogaca, a zwłaszcza za największy dar — Ofiarę Chrystusa, która przybliża nas na wieczne spotkanie z naszym Panem, która pomnaża w nas duchowe talenty.

Przed rozesłaniem

Ubogaceni Bożymi darami: łaską wiary, ofiarą Chrystusa i błogosławieństwem, pomnażajmy te duchowe dobra, byśmy byli gotowi na spotkanie z Chrystusem, gdy przyjdzie przy końcu czasów. Pomnażajmy także talenty doczesne, by nasze życie i praca służyły także innym i pomagały im spotkać Chrystusa. Chrześcijanin swą wiarą ma służyć całej ziemi, służyć także niewierzącym, ukazując nadprzyrodzone wartości życia.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...
« » Luty 2020
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...