XXXIII Niedziela Zwykła

Pomnażamy Boże dary oczekując na powrót Chrystusa. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Wszystko mamy od Boga. On ubogacił nas swymi darami, swą łaską, miłością, zbawieniem. Przez swe życie, wiarę i dobrą wolę mamy pomnażać dobra otrzymane od Boga. Udział w Eucharystii jest także pomnażaniem Bożych talentów, aby pełniej zajaśniała w nas prawda, że wszystko mamy od Boga, że On uczynił nas synami światłości, że On uczyni nas włodarzami nieba i uczestnikami swojej radości.

Jak słudzy bojaźliwi stajemy przed Bogiem z pustymi rękami, okaleczeni przez grzech, osłabieni przez brak gorliwości i słabość wiary. Prośmy o przebaczenie i pomoc, byśmy mogli pomnażać otrzymane talenty i mogli kiedyś wejść do radości naszego Pana.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Każdy z ludzi otrzymał od Boga różne dary i zdolności. Człowiek ma tylko współpracować z Bogiem i pomnażać otrzymane dobra. Obrazowo ukazuje to ewangeliczna przypowieść o talentach. Kiedy powróci Chrystus rozliczy nas, czy umieliśmy współpracować z Nim, który dał nam wiarę, zbawienie i swoją sakramentalną obecność w Kościele. Zasłużymy wtedy na nagrodę i pochwałę, jaką sławi Księga Przysłów pracowitą kobietę. Przyjście Chrystusa jednak będzie niespodziewane, św. Paweł zachęca więc Tesaloniczan i nas do czujności i trzeźwości.

Modlitwa powszechna

Do Boga, Dawcy zbawienia i darów potrzebnych do jego osiągnięcia, zanieśmy nasze prośby, byśmy czuwając na modlitwie, mogli razem z bliźnimi otrzymać obiecaną nagrodę.

 1. Prośmy, aby Kościół pomagając ludziom w pomnażaniu duchowych talentów, przygotowywał ich na spotkanie z Chrystusem.
  R. Pomnażaj, Panie, dobra Twego ludu.
 2. Prośmy, aby chrześcijanie dzięki wierze nie byli synami nocy i ciemności, ale synami światłości i synami dnia.
 3. Prośmy, aby ludzie obdarzeni szczególnymi talentami służyli prawdzie i przyczyniali się do zwycięstwa dobra.
 4. Prośmy, aby matki były otaczane szacunkiem za swój trud wychowawczy i przekazywanie wartości duchowych następnym pokoleniom.
 5. Prośmy, aby ubodzy i cierpiący wzbogacili Kościół ofiarą swego cierpienia i nie byli pozbawieni serca i pomocy materialnej.
 6. Prośmy, aby zmarli (...) nagrodzeni za życia na ziemi, mogli wejść do radości Pana.
 7. Prośmy, abyśmy sami współpracując z Chrystusem, zawsze byli gotowi na spotkanie z Nim, a z Eucharystii czerpali siłę do gorliwego spełniania swych obowiązków duchowych i materialnych.

Lub wezwania z papieskiej Mszy z okazji Światowego Dnia Ubogich:

 1. Ojcze, wylej swego Ducha na Twój Kościół: zachowaj jego nienaruszoną wiarę, prowadź z nadzieją i zawsze ożywiaj autentyczną miłością. Ciebie prosimy...
 2. Ojcze, wspieraj naszego papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów: niech wzrastają w tych samych uczuciach, które ożywiały Pana Jezusa i swoim życiem wyrażali tajemnicę, sprawowaną przy ołtarzu.
 3. Ojcze, wpieraj swoje żyjące w ubóstwie dzieci: pocieszaj je Twoją przyjaźnią oraz obecnością troskliwych i hojnych braci.
 4. Ojcze, bądź przewodnikiem kierujących państwami: niech wolni od osobistych interesów promują godność i dobro każdego człowieka.
 5. Ojcze niech Twoja łaska wspiera nawrócenie każdego człowieka: niech nikt nie pozostanie więźniem grzechu, a wszystkim ludziom będzie głoszona nadzieja życia wiecznego.

Boże, który ubogacasz ludzi różnymi darami, aby służyli innym swą pracą i życiem, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas i spraw, abyśmy pomnażając otrzymane dary zasłużyli na otrzymanie największego dobra — wejście do radości nieba, gdy Syn Twój powróci na ziemię. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Można również wykorzystać wezwania z pomocy duszpasterskich na IV Światowy Dzień Ubogich:

Lektor: Panie, miłość jest cierpliwa,
Wszyscy: daj nam cierpliwość, która potrafi zmierzać się z każdym dniem.
Lektor: Panie, miłość jest łaskawa,
Wszyscy: dopomóż nam zawsze chcieć najpierw dobra bliźniego przed naszym.
Lektor: Panie, Miłość nie zazdrości,
Wszyscy: naucz nas cieszyć się każdym sukcesem.
Lektor: Panie, Miłość nie szuka poklasku,
Wszyscy: przypominaj nam, aby nie wymawiać bliźniemu tego, co dla niego
robimy.
Lektor: Panie, Miłość nie unosi się pychą,
Wszyscy: daj nam odwagę powiedzieć: „popełniłem błąd”.
Lektor: Panie, miłość nie dopuszcza się bezwstydu,
Wszyscy: spraw, byśmy dostrzegli Twoje oblicze w obliczu bliźniego.
Lektor: Panie, Miłość nie szuka swego,
Wszyscy: tchnij w nasze życie powiew bezinteresowności.
Lektor: Panie, miłość nie unosi się gniewem,
Wszyscy: oddal gesty i słowa, które ranią.
Lektor: Panie, Miłość nie pamięta złego,
Wszyscy: pojednaj nas przebaczeniem, które zapomina krzywdy.
Lektor: Panie, Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości,
Wszyscy: otwórz nasze serca na potrzeby ludzi wokół nas.
Lektor: Panie, Miłość współweseli się z prawdą,
Wszyscy: prowadź nasze kroki ku Tobie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.
Lektor: Panie, Miłość obejmuje wszystko,
Wszyscy: pomóż nam pokryć Miłość dni, w których będziemy żyć razem.
Lektor: Panie, Miłość wszystkiemu wierzy,
Wszyscy: pomóż nam uwierzyć, że Miłość przenosi góry.
Lektor: Panie, Miłość we wszystkim pokłada nadzieję,
Wszyscy: pomóż nam pokładać nadzieję w Miłości przewyższającej wszelką
nadzieję.

Przed prefacją

Otrzymawszy dar Bożego słowa, wychwalajmy Boga i dziękujmy Mu za dary jakimi nas ubogaca, a zwłaszcza za największy dar — Ofiarę Chrystusa, która przybliża nas na wieczne spotkanie z naszym Panem, która pomnaża w nas duchowe talenty.

Przed rozesłaniem

Ubogaceni Bożymi darami: łaską wiary, ofiarą Chrystusa i błogosławieństwem, pomnażajmy te duchowe dobra, byśmy byli gotowi na spotkanie z Chrystusem, gdy przyjdzie przy końcu czasów. Pomnażajmy także talenty doczesne, by nasze życie i praca służyły także innym i pomagały im spotkać Chrystusa. Chrześcijanin swą wiarą ma służyć całej ziemi, służyć także niewierzącym, ukazując nadprzyrodzone wartości życia.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama