Komentarze do Liturgii - 1. niedziela Wielkiego Postu (B)

Zapraszam Cię Jezu Chryste na pustynię mojej codzienności


Wstęp do liturgii

Po głośnych i wesołych dniach karnawału, od środy popielcowej Kościół rozpoczął czas Wielkiego Postu. W tym czasie łaski chrześcijanin musi rozpocząć to co najważniejsze. Chodzi o nasze serca, musimy zrobić tam wiele porządku, aby poprzez pokutę i nawrócenie dojść do prawdziwej radości.

Dzisiejszy świat proponuje nam wiele pseudo radości, które na pierwszy rzut oka są interesujące i zachęcające, ale zamiast szczęścia, przynoszą rozgoryczenie, cierpienie i ból duszy. W naszych duszach jest wiele lodu zwątpień, zła, grzechu…

Chrystus w tym świętym czasie przebaczenia i łaski pokazuje nam swój krzyż, który dla wielu ludzi stał się znakiem pogardy i pośmiewiska, a dla nas chrześcijan jest znakiem miłości Bożej wobec nas - grzeszników. Tylko ten krzyż nasz smutek w radość przemienia, w radość której już nikt nam odebrać nie zdoła – jest to życie wieczne w królestwie niebieskim.

Na początku tej Mszy Świętej przeprośmy Boga za to, że nie zawsze pamiętamy, że nasze zbawienie przyszło przez krzyż.

Wstęp do liturgii słowa

W dzisiejszej Liturgii Słowa razem z Jezusem Chrystusem jesteśmy na pustyni. Jezus przed rozpoczęciem swej publicznej działalności przebywa czterdzieści dni na pustyni. Także my jesteśmy powołani przez Chrystusa, aby swoim życiem świadczyć o Jego Miłości, która miała swoje urzeczywistnienie w śmierci i zmartwychwstaniu.

Okazana miłość przez Boga, domaga się wzajemności. Jej wyrazem może być z naszej strony modlitwa i wielkopostne umartwienia. Czyli jesteśmy zaproszeni przez Jezusa Chrystusa na pustynię, pustynię naszego życia, naszego serca, naszej codzienności… Tylko poprzez modlitwę, ciszę, odosobnienie i umartwienie możemy spotkać się z naszym Zbawicielem.

Niech nasze wspólne słuchanie Słowa Bożego będzie dla nas zachętą do zaproszenia Jezusa Chrystusa na pustynię naszej codzienności.

Modlitwa wiernych
Jezusowi Chrystusowi naszemu Mistrzowi i Panu przedstawmy pragnienia naszych serc:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby w tym czasie pokuty i pojednania nieustanie ukazywał wszystkim ludziom miłosierną miłość Boga. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za kleryków, aby czas formacji seminaryjnej był dla nich czasem dobrego przygotowania się do połowu ludzkich serc. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za ludzi dotkniętych kalectwem, aby pamięć, że Chrystus przemieni nasze ciała, napełniała ich otuchą. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za tych, którzy pozbawili się życia, aby miłosierny i dobry Pan przytulił ich do swego serca. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za nas samych, aby czas wielkiego postu był dla nas czasem nawrócenia i przemiany naszych serc. Ciebie prosimy…

Jezu Chryste przyjmij prośby proszącego Cię Kościoła i je wysłuchaj. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Przed prefacją

Wyśpiewajmy Bogu pieśń chwały za to, że poprzez mękę i śmierć na krzyżu otworzył nam drogę do nieba.

Przed rozesłaniem

Pokrzepieni Bożym słowem i Eucharystią pójdźmy na pustynię naszego codziennego życia, aby nadal trwać z Chrystusem na modlitwie. Niech Boże błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy będzie dla nas umocnieniem i siłą w dźwiganiu codziennego krzyża.«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama