Komentarze do Liturgii - Uroczystość Wszystkich Świętych (2)

Być dobrym człowiekiem – wzór świętości


Wstęp do liturgii

Dzisiaj przymioty świadczące o świętości, są dla nas czymś abstrakcyjnym, dalekim wręcz dziwacznym, a nawet szalonym.

Cnoty takie jak: sprawiedliwość, miłosierdzie, pokój, czystość, cichość; nie są dla nas już wartościami, ale antywartościami. Ciągle biegniemy drogą, która prowadzi nie wiadomo dokąd. Liczy się tylko pieniądz, sława, władza, kariera i przebojowość. To jest dla nas ważne, to stanowi dziś cel, czasem jedyny.

Chrystus w dzisiejszym dniu przypomina nam, że najważniejszym celem naszego życia, to dobro, dzięki któremu zdobędziemy przyjaźń drugiego człowieka, a przede wszystkim samego Boga, który obdarzy nas mianem „Błogosławieni”, czyli szczęśliwi w swoim Królestwie.

Za to, że tak często gubimy się w dzisiejszym świecie i wybieramy to co nie daje prawdziwego szczęścia, przepraszajmy Boga na początku Eucharystii, licząc na niezgłębione miłosierdzie.

Wstęp do liturgii słowa

Liturgia Słowa usilnie akcentuje jedną z podstawowych prawd naszej wiary – prawdę o zbawieniu. Każdy z nas od momentu chrztu świętego jest włączony we wspólnotę Ludu Bożego, który został już zbawiony przez Jezusa na drzewie krzyża. Zostaliśmy opieczętowani i „przyodziani w białe szaty” zbawienia, które rodzą w naszych sercach nadzieję, że ujrzymy Pana takim, jaki jest.

Wsłuchajmy się w słowa Boga, które po raz kolejny proponują nam zbawienie.

Modlitwa wiernych

Zanieśmy do Boga, Ojca żywych i umarłych, nasze gorące prośby i błagania.

  1. Prośmy za Kościół Chrystusowy, aby w pełnieniu swojej zbawczej misji, cieszył się wolnością. Ciebie prosimy.
  2. Prośmy za Ojca Świętego, aby z mocą utwierdzał na ziemi królestwo Boże i kierował drogi świata ku pokojowi.
  3. Prośmy o rychłą beatyfikację Sług Bożych: Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz księdza Jerzego Popiełuszkę. Ciebie prosimy.
  4. Prośmy za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili Bożego miłosierdzia i zostali włączeni do grona zbawionych. Ciebie prosimy.
  5. Prośmy za nas samych, abyśmy naszym życiem nie odrzucali zbawienia, które zostało nam dane za darmo od Jezusa. Ciebie prosimy.


Wysłuchaj, Boże nasze modlitwy i spraw, abyśmy przez dobre życie tutaj na ziemi, zasłużyli na wieczną radość w Twoim Królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Przed prefacją


Dziękujmy Bogu za tych ludzi, którzy cieszą się razem z Nim w Jego Królestwie, a dla nas są wzorami dobrego życia na tej ziemi.

Przed rozesłaniem

Niech Boże błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy będzie dla nas pomocą w prowadzeniu w nasze życie dobrych wartości, które pozwolą nam spotkać Jezusa w drugim człowieku.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...
« » Sierpień 2018
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Pobieranie...