Chrzest w różnych wyznaniach chrześcijańskich

 • Chrzest w Kościele rzymskokatolickim

 • Chrzest w Kościele prawosławnym

 • Chrzest w Kościele ewangelicko-augsburskim

 • Chrzest w Kościele ewangelicko-reformowanym

 • Chrzest w Kościele ewangelicko-augsburskim


  Chrzest święty ustanowiony został przez Pana Jezusa i dlatego każdy, kto wierzy lub ma rodziców wierzących, powinien go przyjąć. Chrzest światy jest wodą połączoną ze Słowem Bożym i objętą Bożą obietnicą - naucza katechizm luterański. Chrzest sprawia odpuszczenie grzechów, gładzi karę za grzech pierworodny (sam grzech pierworodny w człowieku pozostaje), udziela Ducha Świętego. Chrzest nie jest jednak jednorazową i zakończoną w jego chwili czynnością, lecz powinien się w całym naszym życiu duchowym odnawiać przez codzienny żal za grzechy i pokutę, aby w ten sposób nasza stara istota była niejako codziennie „topiona” w wodzie chrztu, unicestwiana, by mógł z nas wyłaniać się obraz nowego człowieka na podobieństwo naszego Pana i Zbawiciela (Rz 6,4.20.22; Ga 3,27). Czyn Boży, który w człowieku dokonuje się przez chrzest, musi być przez niego świadomie przyjęty, a do tego dochodzimy przez wiarę. Chrzest nie jest czynem ludzkim, lecz Bożym. Dlatego nie chodzi nam o uprzednią wiarę dziecka, lecz o to, aby - już jako dorosły człowiek - skarby darowane mu przez Boga w chrzcie świętym przyjęło wiarą i wytrwało w niej do końca. Chrzest nie potwierdzony żywą wiarą świadczy przeciwko człowiekowi i przeciwko jego zbawieniu! Dlatego w Kościele luterańskim chrzci się niemowlęta, dzieci rodziców wierzących. Luterańska symbolika uczy: „Dzieci chrzcimy i prosimy Boga, by udzielił im wiary” (por. ks. W. Gastpary: Symbolika). Rodzice i rodzice chrzestni biorą na siebie wielką odpowiedzialność przed Bogiem za swoje chrzczone dzieci.
  «« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Pobieranie... Pobieranie...
  « » Czerwiec 2019
  N P W Ś C P S
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 1 2 3 4 5 6
  Pobieranie... Pobieranie...