Instrukcja o muzyce kościelnej

Zatwierdzona na 377. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, Lublin, 14 października 2017 r.

Przypisy

[1] Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II (4.12.1963) [dalej: KL], 112.

[2] Pius XII, Encyklika Musicae sacrae disciplina (25.12.1955), II, 3.

[3] Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis sacramentum (25.03.2004) [dalej: RS], 7 i 9.

[4] RS 18.

[5] Zob. Wj 15, 1-21; 2 Sm 6, 5; 1 Krn 23, 5; 25, 2-32; Ef 5, 18; Kol 3, 16; 1 Kor 14, 26.

[6] Zob. KL 114.

[7] Przemówienie papieża seniora Benedykta XVI po nadaniu doktoratu honoris causa, Castel Gandolfo (5.07.2015), Anamnesis 21(2015), nr 4 (83), s. 8.

[8] Zob. KL 112.

[9] Tamże.

[10] Zob. Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów Musicam sacram (5.03.1967) [dalej: MS], 60.

[11] Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II (8.02.1979) [dalej: IEP], 10.

[12] Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis (22.02.2007) [dalej: SC], 42.

[13] KL 113.

[14] Zob. KL 116.

[15] KL 121.

[16] Zob. SC 42.

[17] Zob. MS 27–31.

[18] Lekcjonarz mszalny [dalej: LM], t. I, Poznań 2015, s. 285–286.

[19] Terminem psałterzysta polskie dokumenty Kościoła tłumaczą łacińskie określenie psalmista.

20 Zob. OWMR 309.

[21] Zob. MS 64.

[22] Zob. MS 16.

[23] Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (6.11.2003) [dalej: OWMR], 20.

[24] KL 30; zob. OWMR 56, 88.

[25] Zob. MS 23 c; OWMR 312.

[26] Zob. MS 24. Pomocą może być ogólnopolski program formacji służby liturgicznej.

[27] Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia (7.04.2003), 52.

[28] IEP 8, 10.

[29] Zob. MS 51.

30 Por. OWMR 37.

[31] OWMR 47.

[32] Por. OWMR 53.

[33] Dotyczy to również Modlitwy nad darami i Modlitwy po Komunii.

[34] LM, t. I, s. 285–286.

[35] Zob. OWMR 61; Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania OWMR (9.03.2005) [dalej: WEP], 14.

[36] OWMR 62.

[37] Zob. WEP 19.

[38] LM, t. I, s. 287–291.

[39] Zob. MS 34; OWMR 68.

[40] Zob. MS 65.

[41] Por. MS 29c.

[42] OWMR 216.

[43] Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 2010, s. 371*.

44 Zob. MS 65.

[45] Zob. OWMR 88.

[46] OWMR 90 c.

[47] Zob. Jan Paweł II List apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli (31.05.1998), 50.

[48] Zob. KL 102.

[49] Wykorzystywanie fragmentów pieśni.

[50] J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny (wydanie XLI), Kraków 2017, s. 153.

[51] Zob. Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, 43.

[52] Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin [dalej: OWLG], 2, 12.

[53] Zob. OWLG 21.

[54] Zob. OWLG 103.

[55] OWLG 283.

[56] LM, t. 1, s. 283.

[57] OWLG 281.

[58] Zob. OWLG 282.

[59] Zob. OWLG 49.

[60] Zob. IEP 22.

[61] Zob. MS 51; OWLG 276.

[62] Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2009, 1210.

[63] Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2004, 23.

[64] Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1981, s. 42.

[65] MS 43.

[66] Zob. IEP 20.

[67] Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, 1, w: Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1978, s. 9.

[68] 1. prefacja o zmarłych (nr 86); w: Mszał rzymski dla diecezji polskich, Pallottinum 2010, s. 103*.

[69] Zob. Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episkopatu o pogrzebie i modlitwach za zmarłych (5.05.1978), 5, w: Wiadomości Diecezjalne. Organ Urzędowy Kurii Diecezjalnej w Katowicach 46(1978) Nr 11, s. 252.

[70] Tamże, 4.

[71] Przybądźcie z nieba lub inny śpiew. Zob. Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1978, s. 188-195.

[72] Zob. OWLG 245.

[73] RS 41; zob. także KL 13.

[74] Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii (17.12.2001), 17.

[75] Tamże.

[76] Zob. SC 57.

[77] Zob. Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję, 5.

[78] Zob. tamże, 48-55.

[79] Zob. tamże, 56-62.

[80] MS 8.

[81] Zob. MS 64.

[82] Krótki fragment instrumentalny po zakończonym śpiewie.

[83] Zob. MS 65.

[84] KL 120.

[85] Zob. OWMR 313.

[86] Zob. MS 62-63.

[87] Zob. Kongregacji Obrzędów, Instrukcja Liturgicae instaurationes (5.09.1970), 3.

[88] OWMR 313.

[89] Zob. KPK kan. 824 § 1.

[90] Zob. KL 116; MS 50; IEP 17.

[91] Uchwała nr 13/372/2016 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 kwietnia 2016 roku, Anamnesis 22(2016), nr 3 (86), s. 23.

[92] Zob. MS 59–60.

[93] Zob. KL 121.

[94] Zob. IEP 37.

[95] Tamże 27.

[96] Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Koncerty w kościołach (5.11.1987), 5.

[97] Łk 19, 46.

[98] Jan Paweł II, Wiara i kultura, Rzym 1986, s. 217.

[99] Tenże, List do artystów (4.03.1999), 6.

[100] J. Ratzinger, Opera omnia. Teologia liturgii, t. 11, Lublin 2012, s. 492.

[101] Zob. IEP 31–36.

[102] Zob. Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, w: Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, Częstochowa 1999, s. 197–199.

[103] Teolog niekochający sztuki, poezji, muzyki, natury, może być niebezpieczny. Ta bowiem ślepota i głuchota na piękno nie jest sprawą drugorzędną, lecz może wycisnąć piętno także na jego teologii. J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, Warszawa-Struga 1986, s. 111–112.

[104] Zob. Normy ogólne dotyczące muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła katolickiego w Polsce [dalej: NO], „Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych” 2009, nr 4: Muzyk kościelny, s. 55–57.

[105] Zob. NO 7–9; Podstawy programowe dla diecezjalnych instytucji kształcenia muzyków kościelnych, w: tamże, s. 64–88.

[106] Zob. KL 115.

[107] Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 810 § 1.

[108] Zob. IEP 33.

[109] KL 10.

[110] Zob. KL 46; MS 68.

[111] Zob. NO 9 a.

[112] Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, O tytule bazyliki mniejszej (9.11.1989), Anamnesis 1997/1998, nr 3(14), s. 9–12.

 

«« | « | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | » | »»
Pobieranie...
« » Czerwiec 2018
N P W Ś C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie...