IX Niedziela Zwykła

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą. Uświęć nas w prawdzie.

Wprowadzenie do liturgii

W dniu dzisiejszym Jezus Chrystus wzywa nas do refleksji nad naszym wolnym od pracy czasem. Tradycja, w której żyjemy, rozpoczęła się od świętowania siódmego dnia tygodnia, zwanego szabatem. , żeby później, z nastaniem chrześcijaństwa przejść do świętowania pierwszego dnia tygodnia, czyli niedzieli. Niedziela jest dla nas dniem Pańskim - dniem, w którym Bóg Ojciec stworzył świat i w którym zmartwychwstał Jezus Chrystus. Dlatego przyszliśmy dzisiaj na Mszę świętą, która daje nam udział w mocy i życiu naszego zmartwychwstałego Pana. Za to, że tak często nie umiemy uczcić dnia Pańskiego, przeprośmy teraz Tego, do którego ten dzień należy.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Szabat i jego świętowanie to zasadniczy temat dzisiejszej liturgii słowa. Znaczenie tego święta dla Żydów ukazuje starotestamentowe czytanie: szabat jest przypomnieniem wyzwolenia z Egiptu. W swojej trosce o zachowanie szabatu Żydzi całkiem zapomnieli, że ten dzień miał służyć ludzkiemu dobru. Chrystus w Ewangelii ukazuje prawdziwy sens szabatu, stając w obronie potrzebujących i pokrzywdzonych. Święty Paweł w drugim czytaniu wskazuje na życie chrześcijańskie znaczone krzyżem i cierpieniem, wiodącym do zmartwychwstania. Otwórzmy nasze serca na słowo Pańskie.

Modlitwa powszechna

Zgromadzeni w dniu, w którym Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego, skierujmy do Boga Ojca nasze słowa i serca.

  1. Ojcze, Ty pragniesz zbawienia wszystkich ludzi: daj Kościołowi moc, aby nie ustał w wypełnianiu swej misji.
  2. Ojcze, Ty ustanowiłeś biskupów następcami apostołów: wlej w ich serca ducha pokory, mądrości i miłości.
  3. Ojcze, Ty ustanowiłeś dzień odpoczynku od pracy: spraw, aby radio i telewizja dostarczyły ludziom godziwej rozrywki.
  4. Ojcze, Ty w swoim Synu objawiłeś światu miłość: wspomagaj instytucje charytatywne i organizacje międzynarodowe, by służyły dobru człowieka.
  5. Ojcze, Ty nam dałeś dzień dzisiejszy: spraw, by nasze myśli, słowa i uczynki kierowały się zawsze ku temu, co słuszne jest w Twoich oczach.

Przyjmij nasze prośby, Panie, i pomóż nam doświadczyć Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Wysławiajmy Boga za święty dzień, który nam daje, za jego ciągłą obecność, zwłaszcza w sakramentalnych znakach i w drugim człowieku.

Przed rozesłaniem

Jezus jest Panem każdego dnia i w każdym dniu pragnie nam błogosławić. Przyjmijmy Jego dary.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Czerwiec 2024
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...