Propozycje śpiewów - Zmartwychwstanie Pańskie

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne

Śpiew przed procesją rezurekcyjną:
Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Przed procesją rezurekcyjną wykonuje się uroczysty śpiew, który nawiązuje do antyfony: „Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. * Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja”.
 
Śpiew na procesję rezurekcyjną:
Chrystus zmartwychwstan jest (zwrotki od nr 1 do nr 11)
Wesoły nam dzień dziś nastał (zwrotki od nr 1 do nr 17)
Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie (zwrotka nr 1)
Ogłośmy światu radość zmartwychwstania Pańskiego śpiewem powyższych pieśni.
 
Śpiew na wejście:
Pan zmartwychwstał i jest z nami (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Nawiązując do introitu: „Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, * położyłeś na mnie swą rękę, * przedziwna jest Twoja wiedza. * Alleluja” oraz „Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. * Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja”, rozpocznijmy Mszę Świętą jedną z powyższych pieśni. Śpiewu na wejście nie wykonuje się, jeśli Mszę Świętą poprzedziła procesja rezurekcyjna.
 
Śpiew na pokropienie wiernych:
Widziałem wodą płynącą (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Jeśli w parafii istnieje zwyczaj kropienia wiernych wodą poświęconą podczas Wigilii Paschalnej, należy wykonać polski przekład śpiewu „Vidi aquam”.
 
Sekwencja:
Niech w święto radosne (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Dzisiaj obowiązkowo wykonuje się sekwencję wielkanocną. Wykonywanie śpiewu przez Oktawę Wielkanocy jest fakultatywne.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Złóżcie troski żałujący (zwrotki nr 1, 3 i 4)
Chrystus zmartwychwstan jest (zwrotki nr 1, 2, 10 i 11)
Przynosząc do ołtarza dar chleba i wina, rozważmy usłyszaną Ewangelię, śpiewając wskazane zwrotki pieśni „Złóżcie troski żałujący”. Jeśli wieczorem czyta się Ewangelię o uczniach zdążających do Emaus, w czasie przygotowania darów można zaśpiewać pieśń „Chrystus zmartwychwstan jest”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Alleluja, o dniu radosny (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nie zna śmierci Pan żywota (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Zwycięzca śmierci, piekła i szatana (zwrotki od nr 1 do nr 10)
Rozważając antyfonę komunijną: „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, * obchodźmy nasze święto w szczerej radości. * Alleluja”, śpiewajmy powyższe pieśni mówiące o zgładzeniu naszych win przez Pana Jezusa, który umarł i zmartwychwstał.
 
Śpiew po Komunii:
Ciebie, Boga, wysławiamy (zwrotki od nr 1 do nr 14)
Po Komunii Świętej wysławiajmy Pana Boga śpiewem hymnu „Te Deum laudamus”, którego nie słyszeliśmy od Środy Popielcowej.
 
Śpiew na zakończenie:
Raduj się, nieba Królowo (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Liturgię dzisiejszego dnia zakończmy śpiewem „Raduj się, nieba Królowo”.
«« | « | 1 | » | »»
« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama