Propozycje śpiewów - 9 sierpnia

Święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
W krzyżu cierpienie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona dzisiejszego święta brzmi: „Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, * jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, * dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata”. Dlatego Mszę Świętą rozpocznijmy śpiewem „W krzyżu cierpienie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Pokładam w Panu ufność mą (zwrotki od nr 3 do nr 4)
W czasie procesji z darami ofiarnymi śpiewajmy wskazane zwrotki pieśni „Pokładam w Panu ufność mą”, które nawiązują do przypowieści o dziesięciu pannach.
 
Śpiew na Komunię świętą:
O Panie, Tyś moim Pasterzem (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Przyjmując Komunię Świętą, śpiewajmy psalm „O Panie, Tyś moim Pasterzem”, którego fragment jest antyfoną komunijną: „Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, * zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”.
 
Śpiew po Komunii:
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Po Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „Śpiewaj, śpiewaj sercem całym”, pamiętając, że „w życiu i w śmierci świętej Teresy Benedykty zajaśniała tajemnica Krzyża”.
 
Śpiew na zakończenie:
Być bliżej Ciebie chcę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na zakończenie Mszy Świętej rozważmy słowa Pana Jezusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.
«« | « | 1 | » | »»
« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama