XXIII Niedziela Zwykła

Mądrość. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wstęp do liturgii

Zgromadziliśmy się na Uczcie Eucharystycznej, by dać wyraz naszej wierze i zaakcentować swoją przynależność do Chrystusa. On, który daje się nam w słowie i chlebie życia, jawi się dzisiaj jako Zbawiciel i Przyjaciel człowieka, udzielając każdemu z nas Mądrości odwiecznej. Mądrości, która w jedności z Duchem Świętym pozwala człowiekowi zrozumieć i przyjąć wolę Najwyższego.

Za to, że nie zawsze otwieramy się na Bożą Mądrość, która nas zbawia przeprośmy teraz Stwórcę na początku tej Mszy Świętej.

 

Wstęp do liturgii słowa

Zasiądźmy teraz do stołu Słowa Bożego, słowa które jest Mądrością świata. Liturgia Słowa przypomina nam dzisiaj Boży zamysł, który nie zostanie nigdy pojęty przez umysł człowieka. Tylko poddanie się człowieka woli Bożej i ingerencja Ducha Świętego może sprawić, że w minimalnym stopniu potrafimy zrozumieć Mądrość, która jest ukryta w Bożym słowie.

W ciszy i w skupieniu przyjmijmy słowo Pana do naszych serc.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni w Imię Jezusa Chrystusa, módlmy się do Boga, abyśmy umieli realizować w życiu powierzone nam zadania, czerpiąc siłę z Jego nauki potwierdzonej cudami.

Po każdym wezwaniu chwila ciszy.

  1. Błagajmy za Kościół Chrystusowy, by Jego wezwanie do nawrócenia ludzkości wydało owoc w wypełnianiu przykazania miłości.
  2. Prośmy za papieża Franciszka, by prowadził do świętości powierzoną sobie owczarnię, a jego pielgrzymka do Afryki przyniosła obfite owoce.
  3. Natchnij rządzących duchem mądrości, by dialog i wzajemne poszanowanie zaowocowało pokojem w Syrii.
  4. Wspieraj, Jezu ludzi chorych i strapionych, by tylko w Tobie szukali wyzwolenia ze swoich chorób i nie domagań cielesnych.
  5. Umacniaj, Panie ludzi pełniących uczynki miłosierdzia, by wytrwali w swych postanowieniach i nieśli pomoc ubogim.
  6. Wypraszajmy dla nas tutaj zebranych, byśmy otworzyli się na działanie Boga wśród nas i dostrzegli Jego obecność, zwłaszcza w drugim człowieku.

Spraw, Panie, by zaniesione do Ciebie modlitwy rozbudziły w nas autentyczne pragnienie służenia Tobie i postawę otwartości na Twoje znaki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przed prefacją

 Niech Bóg będzie teraz uwielbiony i wywyższony  przez Jezusa w Duchu Świętym, teraz i po wszystkie czasy. 

Przed rozesłaniem

Umocnieni darem Eucharystii, idźmy wraz z Chrystusem w naszą codzienność, świadcząc o Nim i pomagając innym otworzyć się na Jego głos.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama