Różaniec misyjny 2010

Kolejno, dzień po dniu, proponujemy refleksje, aby poszczególne wspólnoty wiernych – od parafii poprzez rodzinę, szkołę, wspólnoty apostolskie i Papieskie Dzieła Misyjne – w zjednoczeniu z Chrystusem, na wzór Maryi uskuteczniały tegoroczne wyzwanie, że misje muszą być owocem świadectwa Miłości, którą jest sam Bóg, a drogą tego świadectwa jest komunia.

Wtorek, 26 października

W rodzinie bardzo trudnym doświadczeniem jest cierpienie bliskiej osoby. Trudno opisać cierpienie Maryi, która widziała jak jej jedyny Syn jest odrzucany, więziony, biczowany, ukoronowany cierniem, wyszydzony, a na końcu umiera na krzyżu. Rozważając tajemnice bolesne, polecajmy Bogu, przez wstawiennictwo Maryi, najboleśniejsze sprawy misji.


1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu


„Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie»” (Mt 26, 40-41).

Jezus wzywa nas do nieustającej czujności i wytrwałości w modlitwie. Bez modlitwy niemożliwa jest miłość w rodzinie, a bez miłości rodzina nie stanie się nigdy świadectwem wiary.


2. Biczowanie Pana Jezusa


„Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie” (Mt 20,18-19).


Każdy chrześcijanin zmierza do Jerozolimy niebieskiej. Na drodze tej wspiera nas rodzina, gdzie oczyszcza się nasz egoizm, aby stopniowo rodziła się w nas coraz większa miłość Boga i bliźniego.


3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa


„Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich” (Iz 53, 7).


W dzisiejszym świecie naiwnym nazywany jest człowiek, który nie walczy o swoją rację. Syn Boży przyjął koronę cierniową i obelgi. Aby być świadkiem Miłości, współczesna rodzina chrześcijańska wielokrotnie musi przyjmować niezrozumienie otoczenia i wyszydzenie z powodu wierności Ewangelii.


4. Droga krzyżowa Pana Jezusa


„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11, 29).


Aby rodzina była „Bogiem silna” i mogła wypełniać chrześcijańską misję, nie może pominąć drogi krzyżowej. Tylko idąc z Chrystusem, może pokonywać codzienne trudności i umacniać się w Miłości i komunii z Bogiem i innymi ludźmi.


5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu


„Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24).

Każdy wierzący w Chrystusa ma nadzieję na życie wieczne. Takiej nadziei nie mają ci, którzy nie znają Chrystusa lub o Nim zapomnieli, dlatego potrzebni są świadkowi nadziei. Tymi świadkami mogą być rodziny chrześcijańskie, które wpatrzone w Świętą Rodzinę z Nazaretu, dzień po dniu podążają za Chrystusem aż na Golgotę.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Styczeń 2022
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama