Rocznica Konsekracji kościoła własnego

Świątynia znakiem Boga - serca ludzkie świątynią Boga. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Świątynia jest znakiem Boga i miejscem naszego z Nim spotkania.Dzisiaj obchodzimy rocznicę poświęcenia naszej świątyni, w której Bóg udziela nam swoich darów: wysłuchuje modlitw, obdarza miłosierdziem i karmi Ciałem swego zmartwychwstałego Syna. Jest ta świątynia także znakiem naszej wiary i naszym wspólnym domem, gdzie spotykamy się, by wyznać wiarę i odnaleźć siebie jako Kościół - żywą świątynią Boga.

Aby nasze serca stały się rzeczywiście żywą świątynią Boga, z żalem wyznajmy swe winy i prośmy o przebaczenie grzechów.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Zacheusz celnik pragnął zobaczyć Jezusa, szukał Go i dlatego stał się żywą świątynią Boga, a w jego domu zatrzymał się Chrystus, który szuka tego co zginęło. Piotr poucza wiernych, że są żywymi kamieniami duchowej świątyni Kościoła o ile potrafią oprzeć się na kamieniu węgielnym, którym jest Chrystus. Pierwsze czytanie mówi o poświęceniu świątyni w Jerozolimie, która kiedyś była znakiem Boga wśród swego ludu. Dzisiaj znakiem obecności Boga jest także ta świątynia, bo Bóg w tym miejscu wysłuchuje i przynosi przebaczenie.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni w widzialnej świątyni, wzniesionej ludzkimi rękami na chwałę Boga, módlmy się do Tego, którego najwyższe niebiosa ogarnąć nie mogą, aby wysłuchał nas na miejscu swego przebywania w niebie.

  1. Kościół jest żyjącym dzisiaj Chrystusem; prośmy, aby serca wszystkich dzieci Kościoła były żywą świątynią Boga. R. Wysłuchaj, Panie, modlitwy Kościoła.
  2. Kościół jest widzialnym znakiem przymierza Boga z ludźmi; prośmy za widzialną głową Kościoła papieżem Benedyktem, aby prowadził nas do niewidzialnej świątyni nieba.
  3. Kościół jest domem wszystkich ochrzczonych; prośmy, aby chrześcijanie przyczyniali się do jedności wszystkich synów ludzkich.
  4. Świątynia jest miejscem, gdzie Chrystus przez sakramenty udziela swej łaski; prośmy za kapłanów, którzy tutaj pracowali i pracują, aby ich życie i nauczanie służyło duchowemu dobru wszystkich parafian.
  5. Nasze ciała są świątynią Boga i Duch Święty w nich mieszka; błagajmy Boga, aby nasi zmarli znaleźli się w wiecznej świątyni nieba.
  6. Nasza świątynia parafialna jest miejscem spotkania z Bogiem; módlmy się, aby wszyscy, którzy gromadzą się tutaj na modlitwę, otrzymali przebaczenie i radość, a ich modlitwy zostały wysłuchane.

Może, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz swojemu majestatowi wiekuistą świątynię; wysłuchaj prośby swojego ludu i daj modlącym się w tym kościele radość z otrzymania Twoich darów. Przez Chrystusa Pana naszego.


Przed prefacją

Zgromadzeni w widzialnej świątyni, składamy Bogu nasze dary modlitwy i dziękczynienia. Dziś szczególnie dziękujmy Bogu, że w tym widzialnym miejscu możemy uczestniczyć w ofierze Jego Syna, możemy ogłaszać dzieła Jego potęgi i stawać się żywą świątynią Ducha Świętego.

Przed rozesłaniem

Jak wielka to łaska, że mamy świątynię, że możemy się w niej modlić i przyjmować sakramenty. Dbajmy o ten widzialny znak Bożej miłości do grzesznych. Ożywiajmy tę świątynię swoją obecnością i wspierajmy swymi ofiarami. Przede wszystkim pamiętajmy jednak, że nasze serca są żywą świątynią Boga. Idźmy stąd ubogaceni błogosławieństwem, a dary, które tutaj otrzymujemy, nieśmy ludziom.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama