V Niedziela Zwykła

Chrześcijanin światłością świata i solą ziemi. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Świat potrzebuje światła prawdy i soli dobra. Mamy być i światłem, i solą, aby ludzie mogli poznać prawdę i umocnieni dobrem chwalili Boga. W Eucharystii Chrystus oświeca swą prawdą i karmi swym Cia­łem wszystkich, którzy chcą pomnażać dobro na ziemi i służyć prawdzie.

Grzech jest ciemnością. Tak wiele jest w nas ciemności. Przeprośmy Boga za grzechy, by rozjaśniało w nas Jego światło, a życie nasze stało się solą dla ziemi.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Jezus daje zadanie swym uczniom, by byli solą ziemi i światłem świa­ta. Sól oznacza dobre życie i służbę dla bliźnich, a światło oznacza praw­dę głoszoną i wyznawaną — tak można interpretować dzisiejszą Ewan­gelię w zestawieniu z pierwszym czytaniem z proroctwa Izajasza. Paweł Apostoł był solą i światłem dzięki swemu ofiarnemu życiu i głoszeniu ukrzyżo­wanego Chrystusa.

Modlitwa powszechna

Módlmy się teraz za wszystkich, by byli światłem i solą ziemi.

  1. Za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby ich wiara opierała się nie na mądrości świata, lecz na mocy Bożej.
  2. Za papieża Franciszka, aby jego podróż apostolska do Konga i Sudanu przyniosła obfite owoce duchowe.
  3. Za głodnych, biednych, bezdomnych i przygnębionych, aby w swych potrzebach znaleźli pomoc od Boga i dobrych ludzi.
  4. Za szkoły katolickie, seminaria duchowne i uniwersytety, aby kształ­towały dobre charaktery wychowanków, a ucząc prawdy, były solą dla ziemi.
  5. Za grzeszników, by dzięki światłości naszego życia odnaleźli drogę do Światłości Najświętszej.
  6. Za szukających prawdy, by odnaleźli ją w świetle Bożego słowa — wcielonego w życie chrześcijan.
  7. Za nas tutaj zgromadzonych, by światło naszej wiary i życia świe­ciło przed ludźmi, aby widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie.

Rozjaśnij, Panie, ciemności grzechu, napełnij nasze serca swoją światłością, by wszyscy dzięki naszemu życiu mogli zobaczyć bogactwo Ewangelii, a wsparci naszą modlitwą mogli chwalić Boga, Twojego i naszego Ojca. Który żyjesz, i królujesz na wieki wieków.

Przed prefacją

Dziękujemy za mądrość Chrystusowego krzyża i za światło tej ofiary, która daje nam siłę, byśmy sami byli światłością świata i solą ziemi, nie przez błyszczenie słowem, ale przez życie według prawdy.

Przed rozesłaniem

Czy jesteś solą ziemi? Czy jesteś światłością światła? Przez tę ofiarę otrzymujemy potrzebne siły, by rzeczywiście swym życiem głosić praw­dę i pomnażać dobro na ziemi.

Idźcie i niech wasze światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Boga, Ojca całej ziemi. Ofiara spełniona.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Kwiecień 2024
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...