VI Niedziela Zwykła

Bóg położył przed tobą życie i śmierć. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych

Wprowadzenie do liturgii

Przychodzimy do ołtarza, na którym codziennie ponawia się ofiara Chrystusa. Dziś przyszliśmy, by uświadomić sobie wymagającą wolność człowieka. „Przed ludźmi życie i śmierć, co się podoba, to będzie ci da­ne". Bóg obdarzył nas wolnością. Otrzymaliśmy wolną wolę, możność wyboru dobra lub zła, życia bądź śmierci. Nasza obecność na tym świętym zgromadzeniu jest znakiem, że wybieramy życie. Słowo Boże i Eucharystia daje nam nowe życie, zapoczątkowuje chwałę, której „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało". Przyjmijmy pokarm Chrystusowego Ciała. I pomyślmy: „jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują".

Jesteśmy słabi i często odrzucamy ofiarowane nam przez Boga życie. Przeprośmy Go za to.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Przykazanie miłości znane już w Starym Testamencie w sposób doskonały wypełnia Jezus, który oddaje swe życie także za nieprzyjaciół. Jest ono sercem Pisma Świętego, jego realizacja jest znakiem rozpoznaw­czym, czy ktoś jest chrześcijaninem. Słuchając dzisiejszego słowa zapy­tajmy siebie samych, jak wypełnimy w życiu ten podstawowy nakaz Jezusa Chrystusa?

Modlitwa powszechna

Módlmy się  do  Ojca,  który posłał  Jezusa  Chrystusa,   aby  ci, którzy wierzą, mogli wypełnić przykazanie dające życie.

  1. Za  Kościół,   aby  prowadził  ludzkość   do   Boga,   który   daje  siły  do wypełnienia Nowego Przymierza. R.   Wysłuchaj, Ojcze, błagań Twego ludu.
  2. Za chrześcijan, aby byli oparci o Chrystusa i w Nim zobaczyli mą­drość pochodzącą od Ojca.
  3. Za władców tego świata, aby przyjęli ukrzyżowanego Pana Chwały.
  4. Za tych, którzy nie  widzą możliwości wypełnienia przykazań,  aby swoją nadzieję złożyli w Chrystusie,
  5. Za zmarłych (...), aby mogli oglądać to, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują.
  6. Za  nas  samych,   byśmy  żyli   w  prawdzie,   pokornie   uznawali  swe grzechy i przyjęli dar Chrystusa dla wypełnienia woli Ojca.

Jako grzesznicy stajemy przed Tobą, Panie, ale ufamy, że nam przebaczysz, że uzdolnisz do dobra i wysłuchasz modlit­wy, w której zwracamy się do Ciebie jako Ojca. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Bóg nas oczyszcza z grzechów, bo dlatego posłał swego Syna, dlatego ustanowił tę ofiarę, by ludzie wszystkich czasów mogli dostąpić miłosier­dzia. Wznieśmy więc nasze serca do Boga i dziękujmy za zbawienie, oczyszczenie, za miłość nam grzesznym okazaną.

Przed rozesłaniem

Niechaj ta święta liturgia, w której uczestniczyliśmy, pozwoli nam postępować drogą przykazań i drogą miłości. Niechaj umocni nas w tym Boże błogosławieństwo.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama