Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Październik 2011
N P W Ś C P S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Wtorek 18 października 2011

Katolicy rzymscy:

29. tydzień zwykły
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 18 października »
Świętego Łukasza, ewangelisty. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Grekokatolicy:

męcz. Charitony

Prawosławni:

święci dnia: Aleksy, metropolita Moskwy; męcz. Dionizy, biskup aleksandryjski; Filip, metropolita Moskwy; męcz. Hermogen, patriarcha moskiewski; mniszka Krystyna, księżna litewska; Makary, metropolita Moskwy; Piotr, metropolita moskiewski

Luteranie:

Dzień Ewangelisty Łukasza

Żydzi:

SUKKOT  (Święto Szałasów, Kuczki)

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Maj 2021
N P W Ś C P S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Pobieranie... Pobieranie...