Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Lipiec 2014
N P W Ś C P S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Niedziela 13 lipca 2014

Katolicy rzymscy:

XV Niedziela Zwykła
LG: III tydzień psałterza
Rozważania:
XV NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Od ucha do serca »
Garść uwag do czytań na XV niedzielę zwykłą roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.
Przyjmować słowo Boże »
Sześć propozycji homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami niedzieli.
Propozycje śpiewów - XV Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
XV Niedziela Zwykła »
Słowo Boże zwiastuje prawdę i może skutecznie przemienić człowieka. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Grekokatolicy:

SOBÓR Świętych 12-tu chwalebnych i najwspanialszych APOSTOŁÓW

Prawosławni:

Niedziela V po Pięćdziesiątnicy. Sobór Dwunastu Apostołów
święci dnia: ap. Andrzej; ap. Bartłomiej; ap. Filip; ap. Jakub syn Alfeusza; ap. Jakub syn Zebedeusza; ap. i ew. Jan Teolog; ap. Juda, brat Pański; ap. Maciej; ap. Piotr, pierwszy wśród zwierzchnich; ap. i ew. Mateusz; mnich Piotr, królewicz z ordy; ap. Szymon Zelotes; ap. Tomasz

Luteranie:

Niedziela 4. po Trójcy Świętej

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...