Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Styczeń 2017
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Niedziela 15 stycznia 2017

Katolicy rzymscy:

II Niedziela Zwykła
LG: II tydzień psałterza
Rozważania:
II NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Bóg ma plan »
Bóg ma swój plan zbawienia człowieka i stopniowo go realizuje, ale nie bez naszego udziału w nim / 2. Niedziela Zwykła, rok A (Iz 49,3.5–6; 1 Kor 1,1–3; J 1,29–34).
Punkt wyjścia »
Zatrzymaj się na chwilę. Komentarz wideo do liturgii II Niedzieli Zwykłej.
Zbawienie już blisko »
Garść uwag do czytań na II niedzielę zwykłą roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.
Dawać świadectwo »
Sześć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Propozycje śpiewów - II Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
II Niedziela Zwykła »
Chrześcijanin wezwany, by świadczyć o Chrystusie. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Grekokatolicy:

PRZED-ŚWIĘTO TEOFANII. - Św. ojca naszego SYLWESTRA, papieża rzymskiego

Prawosławni:

Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy, przed świętem Objawienia, Św. Serafima z Sarowa (1833) i wspomnienie drugiego odnalezienia relikwii (1991).
święci dnia: spraw. Julianna Łazarewska; mnich Serafin z Sarowa; Sylwester, papież rzymski; Teogen

Luteranie:

Niedziela 2. po Epifanii

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...