Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Styczeń 2021
N P W Ś C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Niedziela 17 stycznia 2021

Katolicy rzymscy:

II Niedziela Zwykła
LG: II tydzień psałterza
Wspomnienia: Św. Antoniego (o)
Rozważania:
II Niedziela Zwykła »
„Mów, bo sługa Twój słucha…” Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - II Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
II NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK B »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Spotkanie z Jezusem odmienia życie »
Sześć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami niedzieli.
Wybrani bez zasług »
Garść uwag do czytań na II niedzielę zwykłą roku B z cyklu „Biblijne konteksty”.
Niezapracowany zaszczyt. Wideokomentarz »
Różne bywają drogi ludzkiego powołania. Dość często jest jednak tak, że Bóg wybiera zanim człowiek zdołał się zasłużyć.

Grekokatolicy:

Sobór świętych 70 Apostołów, uczniów Pana Naszego i św. ojca naszego TEOKTYSTA, igumena Kukumon na Sycylii

Prawosławni:

Sobór siedemdziesięciu apostołów
NIEDZIELA XXXII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY, przed świętem Objawienia Pańskiego. Ton 7.
święci dnia
▫ ap. Akwila
▫ ap. Ananiasz
▫ ap. Andronik
▫ męcz. Atanazy
▫ ap. Barnaba
▫ męcz. Dionizy Areopagita, biskup ateński
▫ Eustachy Pierwszy, arcybiskup serbski
▫ ap. Jakub, brat Pański
▫ ap. i ew. Łukasz
▫ ap. Nikanor
▫ ap. Onezym
▫ ap. Parmenas
▫ ap. Prochor
▫ ap. Symeon, męczennik
▫ ap. Tymon
▫ ap. Tymoteusz, biskup Efezu
▫ ap. Tytus, biskup Krety
▫ męcz. Zozym Pustelnik
▫ ap. Archip
▫ ap. Filemon
▫ ap. Klemens
▫ ap. Hermes
▫ ap. Hermas
▫ ap. Herodion
▫ ap. Olimpiusz
▫ ap. Sozypater
▫ ap. Erast
▫ ap. Kwartus
▫ ap. Tercjusz
▫ ap. Arystobul
▫ ap. Sostenes
▫ ap. Kefas
▫ ap. Cezary
▫ ap. Tadeusz
▫ ap. Filip, diakon
▫ ap. Urban
▫ ap. Arystarch
▫ ap. Pudens
▫ ap. Trofim
▫ ap. Ampeliusz
▫ ap. Apelles
▫ ap. Narcyz
▫ ap. Stachys
▫ ap. Kleofas
▫ ap. Jozjasz zwany Barsabą
▫ ap. Epafras
▫ ap. Patrob
▫ ap. Linus, biskup Rzymu
▫ ap. Gajusz
▫ ap. Filolog
▫ ap. Artemas

Luteranie:

2. Niedziela po Epifanii

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...