Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Październik 2021
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Poniedziałek 18 października 2021

Katolicy rzymscy:

29. tydzień zwykły
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 18 października »
Świętego Łukasza, ewangelisty. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Grekokatolicy:

Św. męczennicy CHARYTYNY

Prawosławni:

święci dnia
▫ Aleksy, metropolita Moskwy
▫ męcz. Dionizy, biskup aleksandryjski
▫ Filip, metropolita Moskwy
▫ męcz. Hermogen, patriarcha moskiewski
▫ mniszka Krystyna, księżna litewska
▫ Makary, metropolita Moskwy
▫ Piotr, metropolita moskiewski

Luteranie:

Dzień ewangelisty Łukasza

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Mełlud (dzień narodzin Proroka Muhammada, saał)

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Grudzień 2021
N P W Ś C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Pobieranie... Pobieranie...