Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Luty 2022
N P W Ś C P S
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Poniedziałek 7 lutego 2022

Katolicy rzymscy:

5. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Kolety (dz)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego GRZEGORZA TEOLOGA, patriarchy Konstantynopola

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Nie rozpaczaj po Mnie, Matko"
Ikony Matki Bożej z Brześcia
Ikony Matki Bożej "Ukojenie smutku"
święci dnia
▫ mnich Anatol starszy z Optiny
▫ męcz. Felicyta z Rzymu
▫ męcz. Feliks z Rzymu
▫ Grzegorz Teolog, arcybiskup Konstantynopola
▫ Mojżesz, arcybiskup Nowogrodu
▫ męcz. Włodzimierz (Bogojawleńskij), metropolita Kijowa
▫ męcz. January z Rzymu
▫ męcz. Filip z Rzymu
▫ męcz. Sylwan z Rzymu
▫ męcz. Aleksander z Rzymu
▫ męcz. Witalis z Rzymu
▫ męcz. Marcjalis z Rzymu
▫ Kastynus, biskup Bizancjum
▫ Publiusz z Syrii, biskup
▫ Bretanion z Tomisu, biskup

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...