Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Grudzień 2022
N P W Ś C P S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Piątek 2 grudnia 2022

Katolicy rzymscy:

1. tydzień Adwentu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. proroka ABDIASZA i św. męczennika BARLAAMA

Prawosławni:

Dzień postny
Ikony Matki Bożej "Pocieszenie w Bólach i Troskach"    
Święci dnia:
Abdiasz (IX BC)
Hilarion Gruziński (875)
Iliodor z Pamfilii (ok. 273)
Aza (284-305)
Barlaam, ihumen pieczerski (1065)
Awenar, król Indii (IV)
Joasaf, królewicz Indii (IV)
Barlaam z Indii (IV)
Barlaam (ok. 304)
Filaret, metropolita Moskwy (1867)

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Styczeń 2023
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...