Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny

« » Styczeń 2012
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
  • Inny Kalendarz

Piątek 6 stycznia 2012

Katolicy rzymscy:

Objawienie Pańskie
(uroczystość)

Grekokatolicy:

Wigilia Bożego Narodzenia; męcz. Eugenii

Prawosławni:

Wigilia Narodzenia Chrystusa
Wielkie godziny kanoniczne
Liturgia św. Bazylego Wielkiego
Srogi post
święci dnia: męcz. Eugenia z Rzymu; męcz. Prot; mnich Mikołaj; męcz. Jacek; męcz. Filip, biskup Aleksandrii; męcz. Klaudia; męcz. Bazyla

Luteranie:

Święto Epifanii

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Październik 2019
N P W Ś C P S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie... Pobieranie...