Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny

« » Luty 2012
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
  • Inny Kalendarz

Poniedziałek 13 lutego 2012

Katolicy rzymscy:

6. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Tydzień mięsopustny; św. Cyrusa i Jana

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Aleksander Chotowicki; męcz. Barbara, mniszka; męcz. Beniamin, metropolita Piotrogrodu; męcz. Elżbieta, wielka księżna; męcz. Eudoksja z Kanopy; męcz. Tadeusz, arcybiskup twerski; mnich Izaakiusz II z Optino; męcz. Jan Koczurow; męcz. Jan Piotrogrodzki; męcz. Jan, arcybiskup ryski i łotewski; męcz. Jan, darmo leczący i cudotwórca z Aleksandrii; męcz. Cyrus, darmo leczący i cudotwórca z Aleksandrii; męcz. Jerzy Piotrogrodzki; Nikita, biskup nowogrodzki; męcz. Piotr, metropolita krucicki; męcz. Serafin, metropolita; męcz. Sergiusz Piotrogrodzki; męcz. Teodozja z Kanopy; męcz. Teoktysta z Kanopy; Tychon, patriarcha moskiewski; męcz. Włodzimierz (Bogojawleńskij), metropolita Kijowa; Mikołaj, wyznawca; męcz. Włodzimierz, kapłan; Łukasz, biskup Krymu; męcz. Serafin Żyrowicki; mnich Leoncjusz (Stasiewicz) z Tarnogrodu; mniszka Paraskiewa (Matijeszyna); męcz. Roman (Miedwied'), wyznawca; męcz. Abercjusz (Siewierowostokow), kapłan; męcz. Nikander (Prusak), hieromnich; męcz. Józef (Biespałow); męcz. Stefan (Ponomariew), kapłan; męcz. Eugenia (Domożyrowa); męcz. Sergiusz (Ławrow), kapłan; męcz. Mateusz (Gusiew); męcz. Jan (Dobrochotow), kapłan; męcz. Ignacy (Sadkowskij), biskup Skopina

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Kwiecień 2020
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie... Pobieranie...