Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny

« » Kwiecień 2012
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
  • Inny Kalendarz

Niedziela 1 kwietnia 2012

Katolicy rzymscy:

Wielki Tydzień
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
LG: II tydzień psałterza
Wspomnienia: Hugona (bp)

Grekokatolicy:

5-ta niedziela W.P.; męcz. Chryzanta i Darii: Liturgia św. Bazylego Wielkiego

Prawosławni:

V niedziela Wielkiego Postu. Ton 1.
św. Marii z Egiptu
Liturgia św. Bazylego Wielkiego
święci dnia: męcz. Chryzant; męcz. Daria; mnich Innocenty Komelski; spraw. Zofia, księżna słucka; Symeon (Popowicz)

Luteranie:

Niedziela 6. Pasyjna - Niedziela Palmowa

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Maj 2021
N P W Ś C P S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Pobieranie... Pobieranie...