Tiatyra - wzrastanie w wierze

Wytrwałość - bez niej nie ostoi się żadna inna cnota.

"Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość,
i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych."
(Ap 2,19)

 

Nadawca listów w Apokalipsie uczy nas, jak patrzeć na świat i na siebie nawzajem: najpierw należy dostrzec dobro i za nie pochwalić. Człowiek, by umacniał się w dobrym, musi mieć świadomość, że jego starania i wysiłki są widoczne. To dodaje mu mocy i siły do dalszej wytrwałej walki lub pracy.

Jeśli najpierw kogoś pochwalę za to, co rzeczywiście jest wartościowe w jego życiu, w jego działaniu, ktoś taki nie odrzuci potem słowa upomnienia, zwrócenia uwagi. Będzie w nim ufność, że skoro dostrzeżono w nim dobro, to zwrócenie uwagi na zło, grzech ma jedynie pomóc we wzrastaniu.

Św. Jan wskazuje chrześcijanom w Tiatyrze, że zna ich czyny, a jako pierwszą cnotę w ich życiu wymienia miłość.

Miłość w życiu chrześcijanina ma być zawsze najważniejsza: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał” – wołał św. Paweł do Koryntian (1 Kor 13,1-3)

Miłość jest pierwsza w katalogu cnót u św. Pawła i w Ewangelii wg św. Jana, w jego listach i Apokalipsie.

Oprócz niej św. Jan chwali chrześcijan w Tiatyrze za ich wiarę i wytrwałość. Tak mało się ceni cnotę wytrwałości. A przecież bez niej nie ostoi się żadna inna cnota, a w człowieku nawet największy zapał szybko zgaśnie. Tu jednak chrześcijanie są chwaleni za swoją wytrwałość, która zaowocowała w życiu tej małej wspólnoty w taki sposób, że ich czyny ostatnie są liczniejsze od pierwszych.

Innym kościołom Apostoł mówi w listach, że ich pierwotna gorliwość osłabła. Trudno jest być wiernym i gorliwym uczniem Jezusa w środowisku pogańskich znajomych, handlarzy, kupców czy rzemieślników. A jednak chrześcijanie w Tiatyrze pokazują, że i w takich warunkach można zachować i rozwijać swoją tożsamość.

Nie dzieje się to jednak samo z siebie, ale wymaga od człowieka jasnego opowiedzenia się przeciwko złu bałwochwalstwa czy wróżbiarstwa i szukaniu pomocy i ratunku jedynie w Bogu.


 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| WIELKI POST

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama