Ochrzczony to znaczy posłany

Komentarze liturgiczne na Niedzielę Misyjną 2016 przygotowane przez Papieskie dzieło Rozkrzewiania Wiary.

Wprowadzenie

Mamy  szczęście  żyć  w  kraju,  który  już  1050  lat  temu  przyjął  wiarę  chrześcijańską.   Możemy   czuć   się   wyróżnieni   z   tego   powodu,   że   w  sakramencie  chrztu  św.  zostaliśmy  oddani  na  zawsze  Panu  Bogu.  Świadomi  tego  daru  szczególną  modlitwą  obejmijmy  dzisiaj  tych  wszystkich, którym Bóg jest dopiero niesiony, oraz tych, którzy często poświęcając  swoje  życie,  głoszą  Ewangelię  po  całym  świecie.  Chodzi  oczywiście   o   misjonarzy   i   misjonarki.   Rozpoczynamy   w   Kościele   Tydzień  Misyjny.  Zechciejmy  zatem  całą  moc  naszej  modlitwy  skupić  właśnie  na  tych  wszystkich  ludziach,  którzy  poświęcają  się  misjom,  rozumiejąc,   że   najważniejszym zadaniem   każdego   ochrzczonego   człowieka jest głoszenie Pana Jezusa.

Akt pokuty

Byśmy   mogli   jak   najlepiej   wypełnić   swoje   misyjne   powołanie,   zadbajmy  o  czystość  swojej  duszy,  dlatego  na  początku  przeprośmy  dobrego Ojca w niebie za nasze słabości.

 • Panie Jezu, który przez sakrament chrztu czynisz nas swoimi misjonarzami, zmiłuj się nad nami
 • Chryste, który posłałeś uczniów, aby nauczali i odpuszczali grzechy, zmiłuj się nad nami
 • Panie Jezu, który przez swoje miłosierdzie uzdalniasz nas do głoszenia Ewangelii, zmiłuj się nad nami

Modlitwa wiernych

Dobremu Ojcu w niebie przedstawmy intencje, z którymi przyszliśmy dzisiaj do Niego.

 • Prosimy  Cię,  Panie,  za  Ojca  Świętego  Franciszka,  aby  umocniony  darami Ducha Świętego dodawał sił wszystkim wierzącym, by wypełniali swoje misyjne posłannictwo.
 • Prosimy  Cię,  Panie,  za  misjonarzy,  by  swoją  wiarą  i  miłością  do  Ciebie  oraz  drugiego  człowieka  umieli  pokazać  drogę,  jaką  jest  Chrystus.
 • Prosimy Cię, Panie, za wiernych z terenów misyjnych, aby czerpali radość z wiary w Ciebie – prawdziwego Boga.
 • Prosimy  Cię,  Panie,  za  dzieci  skupione  w  ogniskach  Papieskich  Dzieł Misyjnych, by ich szczera wiara stała się drogowskazem wskazującym na Ciebie.
 • Prosimy  Cię,  Panie,  za  zmarłych,  szczególnie  za  zmarłych  misjonarzy  i  misjonarki,  by  doświadczając  Twojego  Miłosierdzia  osiągnęli  życie wieczne.
 • Prosimy  Cię,  Panie,  za  nas  samych,  byśmy  potrafili  dawać  świadectwo o Tobie w naszych środowiskach i z dumą głosili, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Wszechmogący Boże, Ty strzeżesz nas i umacniasz. Uwielbiamy Cię za każdą chwilę naszego życia. Przyjmij nasze prośby, które kierujemy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Procesja z darami

Do  ołtarza  przynosimy  nasze  dary,  obejmując  dziś  modlitwą  cały  świat.

 • (Świeca)  Boże  Ojcze,  Twój  Syn  jest  światłością  świata.  Niech  ta  świeca  będzie  symbolem  wdzięczności  za  światło  wiary,  które  otrzymaliśmy na chrzcie świętym.
 • (Pismo  Święte)  Boże  Ojcze,  Ty  na  chrzcie  świętym  włączyłeś  nas  we wspólnotę Kościoła. Niech Pismo Święte wyraża nasze pragnienie i gotowość życia wiarą każdego dnia.
 • (Anioł) Boże Ojcze, Ty posyłasz aniołów, by służyli ludziom. Niech ten  anioł  będzie  oznaką  naszej  otwartości  i  posłania,  by  dzielić  się  wiarą jak chlebem w najbliższym otoczeniu.
 • (Chleb  i  wino)  Boże  Ojcze,  dzięki  Twojej  hojności  otrzymaliśmy  chleb i wino. Niech będą one wyrazem naszej wdzięczności za kapłanów i za dar Bożego dziecięctwa.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Grudzień 2022
N P W Ś C P S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama