Propozycje śpiewów - 23. niedziela zwykła

Święto Narodzenia NMP :.

Wejście:
Boże mocny, Boże cudów (1-2)
W kolekcie słyszymy, że jesteśmy przybranymi dziećmi Boga, który jest naszym Ojcem. Nawiązując do treści modlitwy, proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem "Boże mocny, Boże cudów.

Przygotowanie Darów:
Boże, w dobroci (1-2)
Jezus, uzdrawiając głuchoniemego, "dobrze uczynił wszystko". W nawiązaniu do Ewangelii, zaśpiewajmy w czasie procesji z Darami pieśń "Boże, w dobroci".

Komunia święta:
Panie, pragnienia ludzkich serc (1-3)
Idzie, idzie Bóg prawdziwy (1-4)
Antyfony na Komunię świętą głoszą: "Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego" oraz "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia". Podczas Komunii świętej warto zaśpiewać "Panie, pragnienia ludzkich serc" lub "Idzie, idzie Bóg prawdziwy".

Uwielbienie:
Upadnij na kolana, ludu (1-4)
Odwołując się do refrenu psalmu responsoryjnego ("Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego"), śpiewajmy w czasie uwielbienia pieśń "Upadnij na kolana, ludu".

Zakończenie:
Błogosław, Panie, nas (1-3)
Bóg wybrał nas, ubogich na "bogatych w wierze". Zakończmy liturgię dzisiejszej niedzieli śpiewem pieśni "Błogosław, Panie, nas", w której śpiewamy, że Pan wybrał nas, abyśmy głosili Jego istnienie całemu światu.

ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (MATKI BOŻEJ SIEWNEJ)


Wejście:
Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie (1-4)
W antyfonie na wejście słyszymy: "Z radością obchodzimy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, z Niej wzeszło słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem", dlatego rozpocznijmy Mszę świętą śpiewem "Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie".

Przygotowanie Darów:
Matko niebieskiego Pana (1-2)
Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego, stając się Matką Zbawiciela. Składając dar chleba i wina śpiewajmy "Matko niebieskiego Pana".

Komunia święta:
Daj mi Jezusa, o Matko (1-3)
Antyfona na Komunię świętą głosi: "Oto Panna porodzi Syna, który wyzwoli swój lud z grzechów". Przyjąć Ciało Chrystusa, śpiewajmy "Daj mi Jezusa, o Matko", nawiązując tym samym do antyfony.

Uwielbienie:
Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana (1-13)
Wielbi dusza moja Pana i raduje się (1-10)
"Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim" - po Komunii świętej uwielbiajmy Boga Ojca śpiewem pieśni Maryi (Magnificat).

Obrzęd błogosławieństwa ziarna na zasiew:
Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico (1-3)
W czasie obrzędu błogosławieństwa ziarna na zasiew, śpiewajmy pieśń "Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico (zwłaszcza zwrotkę numer 3).

Zakończenie:
Cześć Maryi, cześć i chwała (1-4)
Liturgię święta zakończmy śpiewem pieśni ku czci Najświętszej Maryi Panny - "Cześć Maryi, cześć i chwała".
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama