XXXIII Niedziela Zwykła

Chrystus Sędzia. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Chrystus przyjdzie na końcu czasów i objawi się jako sędzia w blasku swojego majestatu. Każda Eucharystia jest oczekiwaniem na chwalebny powrót Chrystusa, aby gdy przyjdzie, okazał się dla nas nie jako sędzia, ale jako Zbawiciel.

W oczekiwaniu na powrót Chrystusa, już dzisiaj stańmy przed Nim w postawie pokory i skruchy, aby dostąpić miłosierdzia, a kiedyś znaleźć się w Jego Królestwie.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Przy końcu roku liturgicznego słuchamy słowa o sądzie ostatecznym i powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię. Niech to słowo utrzymuje nas w oczekiwaniu na przyjście Pana i gotowości, by stanąć przed tym, który jest sprawiedliwy, kocha i przebacza.

Modlitwa wiernych

Módlmy się do Boga, który jest sprawiedliwy, miłosierny i nie gardzi modlitwami pokornych.

  1. Niech Kościół święty będzie dla wszystkich ludzi miejscem oczekiwania na spełnienie Bożych obietnic i przyjście Chrystusa w chwale. R. Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
  2. Niech papież będzie podczas zbliżającej się pielgrzymki zwiastunem Dobrej Nowi dla ludów Azji.
  3. Niech chrześcijanie we wszystkich uciskach i przeciwnościach okażą się wobec świata jako ludzie nadziei.
  4. Niech wśród narodów zapanuje pokój i sprawiedliwość.
  5. Niech grzesznicy odrzucą zło, niech poznają miłosierdzie Boga i zawsze będą gotowi na spotkanie z Chrystusem.
  6. Niech zmarli, którzy posnęli w prochu ziemi zbudzą się do życia, by oglądać blask chwały Pana.
  7. Niech wszyscy tutaj zgromadzeni będą zawsze gotowi na spotkanie z Chrystusem, gdy przybędzie sądzić narody ziemi.

Wśród przemijania i niepewności naszej egzystencji Ty, Boże, jesteś wieczny, dobry i sprawiedliwy, przyjdź więc z pomocą swojemu ludowi i uczyń nas ludźmi wiary, tymi, którzy z nadzieją i radością oczekują na przyjście Twego Syna w chwale. Który żyje i króluje na wieki wieków.


Przed prefacją

Dziękujmy Bogu, że chociaż wszystko przemija, mamy Jego obietnicę na udział w wieczności i życiu zbawionych. Dziękujmy także za słowa Boże, które nie przeminą.

Przed rozesłaniem

Niech zawsze towarzyszy nam błogosławieństwo Boga, abyśmy wiernie czuwali na modlitwie i byli wytrwali w sprawowaniu Eucharystii. Kiedy zaś przyjdzie dzień sądu nad światem, by był on dopełnieniem naszej nadziei i dniem zbawienia.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...
« » Październik 2020
N P W Ś C P S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...