Narodzenie NMP

Maryja - Jutrzenka zbawienia. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiaj w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, gromadzimy się, by dziękować Bogu za spełnienie Jego obietnic. Maryja bowiem wybrana od wieków narodziła się jak Jutrzenka, która zapowiada przyjście Słońca Sprawiedliwości — Jezusa Chrystusa. Eucharystia, w której uczestniczymy, niech będzie wyrazem wdzięczności Bogu za Jezusa Chrystusa narodzonego z Maryi. Niech będzie także oczekiwaniem na przyjście Pana, który jak wschodzące Słońce zajaśnieje nad nami, aby wszystkich obdarzyć zbawieniem.

Chrystus przyszedł nas odkupić z niewoli grzechu i obdarzyć zbawieniem. Uznajmy więc przed Bogiem nasze winy i prośmy o przebaczenie, by zajaśniało w nas Jego zbawienie.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Bóg wybiera to co jest najmniejsze, by okazać swoją moc i przeprowadzić swoją wolę wbrew ludzkim zamysłom. Tak Bóg wybrał Maryję, która nazwała się pokorną służebnicą Pana. Wybrał najmniejszy naród, najmniejsze miasteczko Betlejem, Cieślę z Nazaret i włączył w swoje odwieczne plany zbawienia całego świata. Bóg wybrał i nas grzesznych, słabych i przeciętnych, byśmy światu nieśli Chrystusa. Słuchajmy słów Bożych, by wiernie odpowiedzieć na nasze powołanie.

Modlitwa wiernych


W dniu narodzenia Najświętszej Maryi Panny módlmy się do Boga, by przyszedł z pomocą tym, którzy Go wzywają.

 1. Módlmy się za cały Lud Boży, aby we wszystkich jego pokoleniach było sławione dzieło Bożej mocy.
  R. Przez przyczynę Matki, wysłuchaj nas, Panie
 2. Módlmy się za wszystkich oczekujących zbawienia, aby przyjęli dar Kościoła, w którym Bóg złożył swe obietnice.
 3. Módlmy się za matki, aby pod opieką Maryi prowadziły swe dzieci do Chrystusa.
 4. Módlmy się za młode małżeństwa, aby przez wychowanie potomstwa pomnażały liczbę dzieci Bożych.
 5. Módlmy się za rolników, aby ziarno, które wrzucają w ziemię, wydało dla wszystkich obfity plon chleba.
 6. Módlmy się za pozbawionych zdrowia, chleba, godziwej zapłaty, aby Maryja wypraszała im cierpliwość i zmianę trudnej sytuacji.
 7. Módlmy się za rządzących, aby nie niszczyli biologicznych sił swoich narodów.
 8. Módlmy się za zmarłych (...), aby umarli dla świata, narodzili się dla Boga i zawsze z Nim przebywali.
 9. Módlmy się za nas samych, abyśmy wielkodusznie odpowiedzieli Bogu na nasze powołanie i jak Maryja nieśli światu Słońce Sprawiedliwości — Chrystusa.

Boże, Ty przez narodzenie Maryi rozpocząłeś spełnienie wszystkich swoich obietnic, spraw, abyśmy zostali wysłuchani i razem z wszystkimi, którzy wierzą, mogli stać się uczestnikami spełnionej nadziei, przyjścia Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed prefacją

Dziękujmy za Maryję, przez którą przyszło zbawienie świata: Chrystus, który jest naszym Bogiem.

Przed rozesłaniem

Jak ziarno, które rolnik rzuca w ziemię, tak słowo Boże zostało zasiane w naszych sercach. Idziemy z tym słowem, by wydać plon wiary. Niech towarzyszy nam Matka Słowa, bo Ona od swego narodzenia przez całe życie była wierna słowu i przynosi dzisiaj obfity plon życia dla całego ludu Bożego.


 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Kwiecień 2024
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...