Zmartwychwstanie Jezusa: Będziecie moimi świadkami

Dlaczego Jezus, aby ukazać się po zmartwychwstaniu wybrał tylko uczniów, którzy byli z Nim w czasie Jego ziemskiego życia?

Przeczytaj też:

• Czy Jezus naprawdę zmartwychwstał? :.

Pojawiają się dwa pytania. Pierwsze: jeśli Jezus ukazał się swoim uczniom, to dlaczego nie uczynił tego w stosunku do innych osób? Czyż nie mógłby w ten sposób rozwiać wszelkich wątpliwości co do swojego zmartwychwstania? Kto mógłby wątpić w to, że naprawdę zmartwychwstał, gdyby ukazał się najwyższym kapłanom i mieszkańcom Jerozolimy? Drugie: wśród „śladów” pozostawionych po zmartwychwstaniu w historii ludzkiej najważniejszym jest ukazanie się Jezusa uczniom. Czy ten „znak” ma prawdziwą wartość? Sprawa jest bardzo ważna, ponieważ właśnie na świadectwach uczniów oparta jest wiara chrześcijańska. Odpowiedź na te pytania pozwoli zrozumieć lepiej całkowicie oryginalny charakter faktu zmartwychwstania.

Natura zmartwychwstania


Dlaczego Jezus zmartwychwstały nie ukazał się innym ludziom, tylko swoim uczniom? Powód tego tłumaczy apostoł Piotr w rozmowie z poganinem Korneliuszem, „człowiekiem sprawiedliwym i bogobojnym”, któremu głosił Ewangelię. Powiedział wówczas o Jezusie z Nazaretu: „Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych” (Dz 10,40-42). Dlaczego Bóg chciał, aby Jezus ukazał się nie całemu ludowi, lecz świadkom przez Niego wybranym?

Odpowiedź na to pytanie przedstawia się następująco: Jezus po swoim zmartwychwstaniu nie wrócił do wcześniejszego życia, tak aby wszyscy mogli Go zobaczyć, lecz wszedł w tajemnicę Boga, która jest niedostępna dla człowieka. Dlatego Jezus, realnie zmartwychwstały w swoim ciele, nie mógł być widziany przez wszystkich, lecz tylko przez tych, którym Bóg dał łaskę zobaczenia Go. Jest to łaska wiary.

Oznacza to, że zmartwychwstanie Jezusa nie przynależy do rzeczywistości ziemskich. Choć jest faktem realnym, który wydarzył się na tym świecie, to nie jest faktem z tego świata. Przynależy więc do rzeczywistości boskich, dostępnych jedynie poprzez dar wiary. Dlatego Jezus zmartwychwstały mógł być widziany tylko przez tych, którzy mieli wiarę. Lud Jerozolimy, a przede wszystkim jego przywódcy, którzy skazali Jezusa na śmierć, nie mieli wiary w Niego i nie byli do tego skłonni. Dlatego Jezus nie ukazuje się im, co więcej, nawet gdyby się im ukazał, nie mógłby być widziany ich cielesnymi oczyma.

Więcej na następnej stronie

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama