VIII Niedziela Zwykła

Ufność wobec Boga. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Wśród naszych trosk doczesnych, w ten święty dzień, pamiątkę zmartwychwstania, przychodzimy na Mszę świętą, bo jesteśmy pewni, że Bóg troszczy się o nas, chce naszego dobra i nigdy nas nie opuści. Niech więc ta Najświętsza Ofiara będzie znakiem naszej ufności wobec Boga, który w swym ręku ma nasze losy i wie, czego nam potrzeba do życia duchowego i doczesnego.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Dzisiejsza liturgia słowa podkreśla, że wszyscy uczniowie Chrystusa muszą być dobrymi nauczycielami ludzi, W ich życiu powinna panować harmonia między słowem a czynem, powinni nie tylko słuchać Pana, lecz również czynić Jego wolę.

Modlitwa powszechna

Do Boga, który nas wysłuchuje, zanieśmy teraz nasze wspólne błagania:

  1. Za Kościół święty, aby jaśniała w nim mądrość, świętość i moc zbawienia. R. Wysłuchaj, Boże, ufających Tobie.
  2. Za Ojca świętego, aby Bóg dał mu dużo siły w głoszeniu Ewangelii.
  3. Za sprawujących władzę, aby Bóg napełnił ich rozwagą i mądrością.
  4. Za chorych i cierpiących, aby Pan był dla nich umocnieniem i uzdrowieniem.
  5. Za zmarłych (NN), aby Bóg pozwolił im uczestniczyć w radości życia wiecznego.
  6. Za nas samych, aby Pan uczynił nas dojrzałymi w wierze i roztropności w zdobywaniu wartości tego świata.

Prosimy Cię, Boże, abyś wysłuchał tej modlitwy, napełnił nas mądrością wiary i olśnił światłem przyjścia Twego Syna. który żyje i króluje na wieki wieków.

Przed prefacją

Eucharystia to dziękczynienie za Boże dary i zbawienie. Dziękujmy więc Bogu za Chrystusa, najlepszego Nauczyciela.

Przed rozesłaniem

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, aby nasze apostolskie dzieło przyniosło owoce.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...
« » Listopad 2020
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Pobieranie... Pobieranie...