Niedziela Trójcy Świętej

Jedność. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Tak bardzo w dzisiejszym świecie brakuje jedności w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym. Wiele byśmy pewnie zyskali i zrobili, gdybyśmy usunęli z naszego życia podziały, które są spowodowane brakiem miłości, bo liczą się tylko nasze pragnienia i wygórowane często ambicje. Zamiast budować – rujnujemy; zamiast dawać pokój – wprowadzamy rozłam. To wszystko jest wynikiem braku miłości.

Prawdziwa miłość swoje źródło ma w Trójcy Świętej. Bóg Ojciec zesłał na świat „Syna, Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela”, jak usłyszymy za chwilę w kolekcie, tylko dlatego abyśmy zrozumieli ekonomię Bożej miłości, która inna jest od ludzkiej. Jedność Bożych Osób wzywa nas dzisiaj do jedności z całym Kościołem Powszechnym, ale również i z Kościołem domowym, który jest pierwszą świątynią w życiu chrześcijanina – podkreślał to często sługa Boży Jan Paweł II.

 Za brak jedności, miłości i pokoju w naszych rodzinach przeprośmy teraz Ojca, Syna i Ducha Świętego, prosząc dla nas o zmiłowanie na początku tej Eucharystycznej Ofiary, która jest szczytem chrześcijańskiej jedności.         

 

Wstęp do liturgii słowa

Bóg jest Trójcą Świętą i doskonałą w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Ewangelista Jan na kartach Pisma Świętego zapisał słowa Jezusa, które za chwilę usłyszymy, a które odzwierciedlają jedność Boskich Osób: „Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego weźmie i wam objawi”.

Niech dzisiejsze słuchanie słowa Bożego wzbudzi w naszych sercach pragnienie jedności z Bogiem w Jego zbawczym słowie. Bo słowa, które On do nas kieruje nie są o kimś kiedyś, ale o nas, żyjących teraz w XXI wieku.

Słuchajmy słowa Bożego i realizujmy je w naszym życiu, wtedy będziemy na dobrej drodze, która prowadzi do jedności.

 

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który wierny jest przymierzu, jakie przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, zawarł z ludzkością, wznieśmy nasze ufne błagania i prośby:

  1. Błagajmy za Kościołem świętym, aby wsparty ingerencją Ducha Świętego, nie lękał się wrogości współczesnego świata, ale z wiarą wyznawał, że Jezus jest jedynym Zbawicielem ludzi. Ciebie prosimy.
  2. Błagajmy za naszym papieżem Franciszkiem, biskupami, prezbiterami i diakonami całego świata, aby tracąc życie dla Chrystusa głosili miłość cierpliwą, łaskawą i miłosierną. Ciebie prosimy.
  3. Błagajmy za polskimi rodzinami, aby życiem świadczyły o wierności i umiłowaniu Chrystusa i Kościoła. ciebie prosimy.
  4. Błagajmy za ludźmi, którzy nie mają poczucia grzechu, aby łaska Boża otworzyła im oczy i zaowocowała w nich prawdziwą pokorą i głęboką wiarą. Ciebie prosimy.
  5. Błagajmy za tymi, którzy odeszli z tego świata, aby wszystkie niewierności i uchybienia ich doczesnego życia spłonęły w ogniu Bożego Miłosierdzia. Ciebie prosimy.
  6. Błagajmy za naszą wspólnotę, aby każdy z nas, za sprawą uczestnictwa w świętej Ofierze Chrystusa pokochał prawdziwie Mistrza i zawsze wypełniał tylko Jego wolę. Ciebie prosimy

Boże, wysłuchaj prośby swojego ludu, który Cię błaga przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Przed prefacją

Śpiewajmy chwałę Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu za to, że jednoczy nas wszystkich w jednej owczarni.

Przed rozesłaniem

Błogosławieństwo Trójjedynego Boga niech nas umacnia, strzeże i pozostanie na zawsze.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Styczeń 2022
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama