Odpoczywaj i dbaj o przyrodę

Jedziesz na wakacje, pamiętaj, że Bóg jest stwórcą przyrody. Korzystaj z niej, ale w sposób rozsądny, tak by zachować jej bogactwo i różnorodność. W turystyce konieczne jest respektowanie środowiska naturalnego, a także ludzkiego rozwoju - przypomina Stolica Apostolska w specjalnym przesłaniu.

Różnorodność biologiczna – czyli wielkie bogactwo stworzonych przez Boga organizmów, które żyją na Ziemi – jest w niebezpieczeństwie. Według najnowszych studiów wymarcie grozi na całym globie więcej niż jednej piątej (22 proc.) gatunków ssaków, a prawie jednej ósmej (13,6 proc.) ptaków. Zanik zagraża też ponad jednej czwartej (27 proc.) raf koralowych – przypomina Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących w przesłaniu na tegoroczny Światowy Dzień Turystyki, obchodzony 27 września. Jego temat to „Turystyka i różnorodność biologiczna”. Nawiązuje on do obchodzonego obecnie z inicjatywy ONZ Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej.

Watykańska dykasteria zwraca uwagę, że wśród licznych innych dziedzin ludzkiej działalności wpływ na wspomniane zmiany wywiera też turystyka, która jest zjawiskiem stale i to w szybkim tempie wzrastającym. Przesłanie przytacza dane Światowej Organizacji Turystyki, według których na całym świecie samych tylko turystów zagranicznych było przed 15 laty ponad pół miliarda, a w r. 2000 – prawie 700 mln. Przewiduje się, że w br. ich liczba przekroczy 1 mld, a za 10 lat – półtora miliarda. Jeszcze o wiele więcej jest turystów krajowych.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących wskazuje na odpowiedzialność organizatorów turystyki za obronę różnorodności biologicznej. Turystów przyciąga piękno stworzenia, zatem powinni je respektować. Jak pisał Benedykt XVI w przesłaniu na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju, ludzie „znajdują uspokojenie i pokój, czują się odnowieni i umocnieni, gdy są w bliskim kontakcie z pięknem i harmonią przyrody. Istnieje zatem swego rodzaju wzajemność: gdy opiekujemy się światem stworzonym, stwierdzamy, że Bóg, poprzez stworzenie, bierze nas w opiekę”.

Watykańska dykasteria podkreśla konieczność respektowania w turystyce środowiska naturalnego, a także ludzkiego rozwoju. Przytacza stwierdzenie Ojca Świętego z encykliki „Caritas in veritate”, że „Kościół jest odpowiedzialny za stworzenie i powinien dawać wyraz tej odpowiedzialności także na forum publicznym. A czyniąc to, powinien bronić nie tylko ziemi, wody i powietrza jako darów stworzenia należących do wszystkich. Powinien przede wszystkim chronić człowieka przed zniszczeniem samego siebie”.

Przesłanie Papieskiej Rady na Światowy Dzień Turystyki zawiera też apel do władz publicznych, by prawodawstwo wyraźnie chroniło i umacniało różnorodność biologiczną.

«« | « | 1 | » | »»
« » Czerwiec 2022
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama