Domowe Triduum - Noc Paschy

Ta noc będzie czuwaniem na cześć Pana! W rodzinnym gronie.

Światło w pomieszczeniu, gdzie znajduje się domowy ołtarzyk, jest przyciemnione. Na stole stoi świeca przypominająca paschał (najlepiej tzw. walec). Obok naczynie z wodą święconą. Wcześniej należy wydrukować tekst ósmego czytania (epistoły) i Ewangelii roku A oraz Litanii do Wszystkich Świętych.

Prowadzący rozpoczyna celebrację znakiem krzyża. Następnie zwraca się do zgromadzonych w tych, lub podobnych słowach:

W tę najświętszą noc, w której Pan nasz Zmartwychwstał, łączymy się duchowo ze wszystkimi dziećmi Bożymi, rozproszonymi po całym świecie. Chcemy trwać na modlitwie, słuchając Słowa Bożego i wielbiąc Boga za dar nowego życia.  Oby nasz Pan, gdy powtórnie przyjdzie na ziemię, zastał nas czuwających na modlitwie i pełnych wesela.

Następnie podchodzi do ołtarzyka i zapala świecę wielkanocną, mówiąc:

Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.

Po czym wznosi świecę do góry, mówiąc trzy razy:

Światło Chrystusa.

Za każdym razem zgromadzeni odpowiadają:

Bogu niech będą dzięki.

W tym momencie  można zapalić wszystkie światła, jakie znajdują się w pomieszczeniu a świecę ustawić na ołtarzyku. Następnie jeden ze zgromadzonych wychodzi na środek i czyta Orędzie Wielkanocne (wersja krótsza, gdy nie śpiewa prezbiter lub diakon). Następne prowadzący mówi:

W pokoju serca słuchajmy teraz słowa Bożego. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w zwycięstwie swojego Syna nad śmiercią.

Teraz jeden z obecnych odczytuje fragment z Listu do Rzymian (ósme czytanie w lekcjonarzu). Po czym zgromadzeni wstają i śpiewają Alleluja. Następnie prowadzący odczytuje fragment Ewangelii według świętego Mateusza (lekcjonarz, rok A). Po niej przeżyjemy w rodzinnym gronie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. (Można zapalić świece, otrzymane na chrzcie świętym) Prowadzący mówi:

Za chwilę odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Wrócimy w prostym geście do momentu, gdy zostaliśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i obdarzeni nowym życie. W naszym imieniu rodzice i chrzestni wyrzekli się grzechu i wyznali wiarę w Przenajświętszą Trójcę. Dziś chcemy uczynić to osobiście. Wpierw jednak, starym chrześcijańskim zwyczajem, przywołajmy wstawiennictwa Świętych prosząc, by wspierali nas w wiernym wypełnianiu Przymierza, zawartego w sakramencie chrztu.

Teraz jeden ze zgromadzonych czyta lub śpiewa Litanię do Wszystkich Świętych. Po niej prowadzący zwraca się do zgromadzonych:

Po ukończeniu czterdziestodniowego postu, odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim.

A zatem pytam:

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Prowadzący: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Prowadzący: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Prowadzący: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wszyscy: Wierzę.

Prowadzący: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wszyscy: Wierzę.

Prowadzący: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wszyscy: Wierzę.

Prowadzący kończy: Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego, i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie, na życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

Teraz każdy z obecnych podchodzi do naczynia z wodą święconą, zanurza rękę, czyni znak krzyża. W tym czasie wszyscy śpiewają „Com przyrzekł Bogu na chrzcie raz”. Po zakończeniu prowadzący przygotowuje do komunii świętej duchowej:

Odnowiliśmy przymierze zawarte z Bogiem na chrzcie świętym. Teraz, słowami Modlitwy Pańskiej prośmy o łaskę wytrwania i błagajmy, by Ten, który uczynił nas dziećmi Boga przyszedł do naszych serc w Komunii duchowej: Ojcze nasz…

Następnie odmawia modlitwę papieża Franciszka:

„Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu i przynoszę Ci skruszone serce, które pogrąża się w nicości i w Twej świętej obecności.
Uwielbiam Cię w Sakramencie Twej miłości, pragnę przyjąć Cię w ubogim mieszkaniu mego serca.
W oczekiwaniu na szczęście płynące z komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu.
Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie.
Niech Twoja miłość rozpali mnie całego na życie i na śmierć.
Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie.
I niech tak się stanie”.

Wszyscy trwają przez chwilę w ciszy. Potem wstają i śpiewają na zakończenie „Kantyk trzech młodzieńców” (Radośnie panu hymn śpiewajmy) lub hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Styczeń 2022
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama